Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 2010094
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM
Dátum: 26.01.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 221,00 €
Predmet: pdf 20110120151216.pdf (36 kb)

Vyvesené: 26. 1. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť