Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110762
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 05.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 160,62 €
Predmet: pdf 51110762.pdf (125 kb)

Vyvesené: 5. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť