Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene k. č.2 za 7/2011

Číslo: 51110645
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 23.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 050,58 €
Predmet: pdf 51110645.pdf (139 kb)

Vyvesené: 23. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť