Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 7/2011

Číslo: 51110688
Dodávateľ: TSM Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 238,41 €
Predmet: pdf 51110688.pdf (158 kb)

Vyvesené: 23. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť