Obsah

Späť

Registratúrna značka:

údržba mestskej zelene v lok. "U"

Číslo: 51110233
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Dátum: 18.04.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 746,90 €
Predmet: pdf 51110233.pdf (107 kb)

Vyvesené: 18. 4. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť