Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. "U" za 7/2011

Číslo: 51110666
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Dátum: 23.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110666.pdf (140 kb)

Vyvesené: 23. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť