Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v loka lite č.1 za 6/2011

Číslo: 51110589
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 02.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 761,68 €
Predmet: pdf 51110589.pdf (141 kb)

Vyvesené: 2. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť