Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v loka lite č.2 za 6/2011

Číslo: 1110590
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 02.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 050,58 €
Predmet: pdf 1110590.pdf (142 kb)

Vyvesené: 2. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť