Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za mesiac máj 2011 podľa zmluvy č.91/2009

Číslo: 51110469
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Dátum: 23.06.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 695,11 €
Predmet: pdf 51110469.pdf (151 kb)

Vyvesené: 23. 6. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť