Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 v období október 2011

Číslo: 51110996
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o., Bolešov 250, 018 53 Bolešov
Dátum: 01.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 160,62 €
Predmet: pdf 51110996.pdf (62 kb)

Vyvesené: 1. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť