Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 za 11/2011

Číslo: 51111087
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o., Bolešov 250, 018 53 Bolešov
Dátum: 20.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 580,28 €
Predmet: pdf 51111087.pdf (59 kb)

Vyvesené: 20. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť