Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac september 2011 podľa zmluvy č. 91/2009

Číslo: 51110883
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110883.pdf (136 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť