Obsah

Späť

Registratúrna značka:

výkon stavebného dozoru za 11/2011 na stavbe Rekonštrukcia a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov

Číslo: 51111111
Dodávateľ: lng.arch. Lubomír Bútora, Nad kostolom 1115/19, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 200,00 €
Predmet: pdf 51111111.pdf (62 kb)

Vyvesené: 20. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť