Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Výkon technického dozoru

Číslo: 51110398
Dodávateľ: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 999,00 €
Predmet: pdf 51110398.pdf (642 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť