Obsah

Detail zmluvyč.: 77/2007/D2 2018

Zmluva: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č . 02/2004-NZp zo dňa 18.3.2003, v znení jej dodatku č. 1 zo d ň a 23.04.2007, uzatvorenej pod ľa§ 663 a nasl. ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

 • Číslo zmluvy
  77/2007/D2 2018
 • Predmet zmluvy
  Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomná zmluva č. 02/2004-NZp zo dňa 18.3.2003, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 23.4.2007
 • Cena
  1 070,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.11.2018
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  16.11.2018
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Vladimír Koyš
 • IČO
  37 660 357
 • DIČ
 • Adresa
  Farská 494/494, 018 51 Nová Dubnica
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty