Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

262/2023/RSM

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

431/2023/RSM

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.12.2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

402/2023/RSV

108,18 EUR

Platanum, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

436/2023/RSM

Neuvedené

Global Network Systems, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2023

Zmluva o dielo

444/2023/OddVÚP

81 000,00 EUR

ArchArt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2023

O poskytnutí príspevku na prevádzku PE-ES

391/2023/RSV

135,76 EUR

PE -ES, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.11.2023

Kúpna zmluva

421/2023/RSM

120,74 EUR

Danka Trenčanová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.11.2023

Dohoda o spolupráci

441/2023/RSM

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2023

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

403/2023/VO

1 963 751,38 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2023

Kúpna zmluva

306/2023/RSM

42 000,00 EUR

IN DESIGN DUBNICA, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2023

Nájomná zmluva

2023/0200144 do 2023/0100157

372,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2023

DOHODA č. 23/13/010/55

437/2023/Rpa

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2023

Zmluva o dielo

404/2023/OddVÚP

1 676 468,12 EUR

STANTER, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2023

Dohoda o prefakturovaní nákladov za dodávku elektrickej energie

427/2023/RSM

Neuvedené

B &T Partners, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2023

Príkazná zmluva

429/2023/OddK

60,00 EUR

Nikola Vilimová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2023

Príkazná zmluva

428/2023/OddK

60,00 EUR

Karolína Králiková

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

400/2023/RSM

Neuvedené

Tomáš Gabriš

Mesto Dubnica nad Váhom

09.11.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

17/2023/D2/2023

Neuvedené

DIKRA s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.11.2023

Zmluva č. 2509/2023/TD 409/2023/RŽP

409/2023/RŽP

Neuvedené

MEROCO, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.11.2023

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 327/2023/OddVÚP

327/2023/OddVÚP/D1

857,20 EUR

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2023

Zmluva o pripojení

411/2023/OddVÚP

757,44 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

Zmluva o dielo

414/2023/OddVÚP

28 080,00 EUR

BRANEL s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY č. 230/2023/OddVÚP

230/2023/OddVÚP/D1/2023

Neuvedené

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAV

413/2023/RSM

50,50 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

418/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: