Obsah

Žiaci Demitrovky sa cez prázdniny nenudia, začala sa Letná škola

Typ: ostatné
Letná škola na ZŠ s MŠ P. DemitruVýzvu Letná škola vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť opatrení na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID-19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. V Dubnici nad Váhom prejavila záujem zapojiť sa do projektu a získať grant na jeho realizáciu Základná škola s materskou školou Pavla Demitru. Štyridsať detí tak vďaka grantu lepšie spozná svoje mesto.

Letná škola sa pre žiakov Demitrovky začala v pondelok 17. augusta 2020. Možnosť navštevovať ju dostane celkovo 40 žiakov, dvadsiatka z nich v tretí augustový týždeň a druhá dvadsiatka detí zase od 24. – 28. augusta 2020. „Školu sme pôvodne otvárali takpovediac s malou dušičkou, či naplníme jednotlivé turnusy. Napokon sa nám po zverejnení tejto výzvy naplnili oba turnusy prakticky okamžite, záujem bol obrovský. Nakoniec sme teda uprednostňovali v súlade s predpismi ministerstva predovšetkým deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z neúplných rodín a až následne ostatné prihlásené deti,“ vysvetlil riaditeľ školy Oto Bača. Letná škola je určená žiakom 1. až 4. ročníka, vedú ju pedagógovia z prvého i druhého stupňa. „Teším sa, že sa nám do projektu podarilo zahrnúť aj našich budúcich zamestnancov - absolventov pedagogických fakúlt, ktorí k nám do školy nastupujú od septembra. Dostanú tak možnosť zoznámiť sa s prostredím školy i samotného mesta, deťmi i niektorými učiteľmi,“ skonštatoval Oto Bača.

TIP: Pozrite si reportáž, ktorú ná túto tému spracovala TV Považie, TU. 

Letná škola podľa ministerstva nemá kopírovať klasickú výučbu. Mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu a pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas koronakrízy. Letná škola na ZŠ s MŠ Pavla Demitru deti prevedie dôležitými lokalitami v Dubnici nad Váhom z hľadiska historického či spoločenského diania. V prvý deň si deti zostavili mapu mesta, ďalšie dni sa už vydajú do ulíc, aby významné miesta objavovali aj na základe vlastnej skúsenosti. Školáci tak okrem iného zavítajú aj do Dubnického kaštieľa, mestskej knižnice či jednej z vysokých škôl, ktorá má sídlo na území mesta. Záver letného vzdelávania bude patriť vyhodnoteniu aktivít a športovým aktivitám. „Letná škola prebieha formou zážitkového a objaviteľského vyučovania, ktoré má charakter rozmanitých zaujímavých aktivít. V úvode si deti vytvárajú mapu Dubnice, zaznačujú si do nej získané indície, ktoré im pomôžu v závere týždňa vyriešiť záhadu a získať poklad. Jednotlivé indície sa pritom nachádzajú na rôznych miestach, spomeniem napríklad kaštieľ či knižnicu,“ doplnil riaditeľ školy s tým, že na všetkých miestach sú pre deti pripravené neobyčajné úlohy, divadelné predstavenia, čítanie literatúry, prehliadky či súťaže.

Aktivitu ZŠ s MŠ P. Demitru zapojiť sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila aj vedúca Školského úradu v Dubnici nad Váhom Mária Balážová: „Oceňujem, že škola túto možnosť využila a deťom ponúkla príležitosť aktívne stráviť čas letného voľna so svojimi priateľmi, niečo nové sa naučiť i odbremeniť svojich rodičov či rodinný rozpočet. Celá táto aktivita je totiž hradená z grantu poskytnutého ministerstvom, pre deti je preto účasť bezplatná. Letná škola okrem vzdelávacích aktivít zahŕňa aj stravovanie v školských priestoroch.“ Finančné prostriedky na organizáciu Letnej školy požaduje zriaďovateľ školy, v tomto prípade mesto Dubnica nad Váhom. Na organizáciu letnej školy na ZŠ s MŠ P. Demitru poskytlo ministerstvo mestu nenávratný príspevok vo výške 1 600 eur. Demitrovka je tak jednou z 244 podporených škôl na Slovensku, v Trenčianskom kraji sa Letná škola uskutoční na 24 školách.   

Pripomíname, že aj Letná škola sa riadi stanovenými hygienickými opatreniami zameranými na prevenciu šírenia vírusového ochorenia COVID-19.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 17. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2020 15:34
Autor: Mgr. Veronika Rezáková