Obsah

Správy

prvá
z 56
posledná

Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pripomíname oznamovaciu povinnosť

Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pripomíname oznamovaciu povinnosť

Mesto Dubnica nad Váhom pripomína prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia oznamovaciu povinnosť. Tú je potrebné splniť do 15. februára 2024. celý text

ostatné | 9. 1. 2024 | Autor: Mária Škvarová
Mesto príjme do zamestnania odborného referenta pre mzdy

Mesto prijme do zamestnania odborného referenta pre mzdy

Mesto Dubnica nad Váhom hľadá nového kolegu/kolegyňu na hlavný pracovný pomer. Ide o pracovnú pozíciu odborný/á referent/ka pre mzdy s nástupom dohodou. celý text

ostatné | 9. 1. 2024 | Autor: Mária Škvarová
#

Dubnica je ekologická, vianočné stromčeky neskončia na skládke

Mesto Dubnica nad Váhom dáva aj tentokrát do pozornosti bezplatný zber živých vianočných stromčekov, ktoré majú svoju prioritnú úlohu za sebou. Ich púť však nekončí – poputujú na biologické zhodnotenie. celý text

ostatné | 4. 1. 2024 | Autor: Ľubomír Bobák
Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa 1

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa

Prejav primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa pri príležitosti Nového roka 2024. celý text

ostatné | 2. 1. 2024 | Autor: Sekretariát primátora mesta
Vosk zo sviečok budete môcť v januári vhadzovať do nových zberných nádob

Vosk zo sviečok budete môcť v januári vhadzovať do nových zberných nádob

V jesenných mesiacoch pribudli na kontajnerových stojiskách pri mestských cintorínoch nové zberné nádoby na plastové kahance so zvyškami vosku. celý text

ostatné | 2. 1. 2024 | Autor: Mária Škvarová
#

Prostredníctvom benefičného primátorského punču sme spoločne pomohli viac ako 1500 eurami

V sobotu 23. decembra sa na Námestí Matice slovenskej už tradične podával primátorský punč s dobročinným charakterom. V tomto roku ponúkla samospráva možnosť podporiť občianske združenie alebo rodinu v náročnej sociálnej situácii. celý text

ostatné | 31. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
Klesol počet rozvodov aj zomrelých spoluobčanov. Obzeráme sa za rokom 2023

Klesol počet rozvodov aj zomrelých spoluobčanov. Obzeráme sa za rokom 2023

S príchodom blížiaceho sa roku 2024 sa ohliadame za tým odchádzajúcim a hodnotíme. Spoločne s kolegyňami z referátu matriky a evidencie obyvateľstva sme zosumarizovali rok 2023 z toho demografického hľadiska, pričom tohtoročné štatistiky sú uvedené za obdobie od 1. januára 2023 do 10. decembra 2023. celý text

ostatné | 28. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Rok 2024 bude v znamení rekonštrukcií. Do opráv chodníkov a ciest chce mesto investovať jeden milión eur

Financie vyčlenené na obnovu miestnych komunikácií, chce mesto v roku 2024 prerozdeliť v závislosti od ich frekventovanosti a poškodenia. celý text

ostatné | 26. 12. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
Ako fungujeme počas sviatkov?

Ako fungujeme počas sviatkov?

Pripravili sme pre vás prehľadný harmonogram otváracích a úradných hodín mestských inštitúcií a organizácií. celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Dubnica nad Váhom je tretím najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy koncom decembra zverejnil rebríček finančného zdravia miest, obcí a krajov za rok 2022. Spomedzi všetkých 141 slovenských miest sa Dubnici nad Váhom podarilo umiestniť na treťom mieste a posunúť sa oproti roku 2021 opäť o niečo vyššie. celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor: Ľubomír Bobák
#

V júni do práce v Dubnici nad Váhom bicyklovala dvestovka účastníkov, spoločne najazdili viac ako 42-tisíc kilometrov

V závere roka samospráva ocenila najlepších účastníkov národnej kampane Do práce na bicykli, ktorí v mesiaci jún dochádzali v rámci nášho mesta do práce na dvoch kolesách. celý text

ostatné | 20. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
zdroj: unsplash

Viete, ktorým osobám sú udelené úľavy z daní a poplatkov? Prinášame podrobný prehľad

Ak máte psíka z útulku, mesto vám za neho môže znížiť alebo odpustiť daň. Viaceré úľavy však naše mesto zavádza aj v prípade miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 20. 12. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
#

Deviate plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto bude v roku 2024 aj napriek enormným výpadkom príjmov hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

V poradí deviate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 22 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 13. decembra 2023 s celkovým počtom 17 prítomných poslancov. celý text

ostatné | 19. 12. 2023 | Autor: PaedDr. Veronika Valuchová
Mesto plánuje zjednosmerniť časť miestnych komunikácií v lokalite Horné Kolonky

Mesto plánuje zjednosmerniť časť miestnych komunikácií v lokalite Horné Kolonky

Umiestnením nového zvislého dopravného značenia chce samospráva predísť dopravným kolíziám s protiidúcimi vozidlami po miestnych komunikáciách. celý text

ostatné | 18. 12. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
Obnova budov vo vlastníctve mesta je naďalej výzvou

Obnova budov vo vlastníctve mesta je naďalej výzvou

Mesto Dubnica nad Váhom, podobne ako ostatné slovenské mestá, v posledných rokoch čelí výzve, ktorá sa týka rekonštrukcie budov a zníženia ich energetickej náročnosti. Do obnovy budov vo vlastníctve mesta sú nútení nielen pre ich zlý technický stav, ale aj pre vysokú spotrebu energií. celý text

ostatné | 14. 12. 2023 | Autor: Daniela Piršelová, Únia miest Slovenska
V meste prebehne mobilný zber textilu, čisté oblečenie môžete odovzdať vo vybraných lokalitách v utorok 19. novembra

V meste prebehne mobilný zber textilu, čisté oblečenie môžete odovzdať vo vybraných lokalitách v utorok 19. decembra

Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta v tomto roku ponúka obyvateľom možnosť bezplatného zberu textilu. celý text

ostatné | 13. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Betlehem bude Dubnický kaštieľ zdobiť až do januára

Jasličky s rodinou malého Ježiška, zvieratkami a troma kráľmi mnohí vnímajú ako neodmysliteľnú súčasť vianočných sviatkov. V našom meste nájdete aj tento rok betlehem na tradičnom mieste. celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
#

Chateau Mignon mení svoju tvár, rekonštrukčné práce začali!

Vraciame národnú kultúrnu pamiatku späť Dubničanom! Toto heslo hnalo vpred tím ľudí, ktorí sa podieľali na príprave náročného projektu. Po viac ako dvoch rokoch od doby, kedy mesto Dubnica nad Váhom získalo do vlastníctva historický kaštieľ, boli slávnostne spustené rekonštrukčné práce. celý text

ostatné | 7. 12. 2023 | Autor: Ľubomír Bobák
#

Mikulášska kvapka krvi prilákala prvodarcov i tých, ktorí „púšťajú žilou“ pravidelne

Priestory dubnického domu kultúry sa šiesteho decembra zaplnili darcami krvi. Najvzácnejšia tekutina predstavovala v tento deň mikulášsky dar, ktorý má moc zachraňovať životy. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Ľubomír Bobák
#

Dubnicu nad Váhom navštívil sv. Mikuláš, potešil stovky dobrých detí

V utorok 5. decembra poctil naše mesto svojou vzácnou prítomnosťou sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi. Prišiel potešiť a povzbudiť všetky dobré deti. celý text

ostatné | 6. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Stromček na pamiatku pri narodení dieťatka si symbolicky vysadilo 45 rodín

V mesiaci október sme na mestskom úrade oficiálne privítali najmenších obyvateľov mesta. Samospráva ponúka pri tejto príležitosti rodičom detí na pamiatku ilustrovanú knihu Rozprávky od dubnického výtvarníka Jozefa Vydrnáka alebo sadeničku stromu. celý text

ostatné | 5. 12. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Prvú adventnú sviecu sme po prestávke opäť rozsvietili na vynovenom námestí

Dubničanov neodradilo ani mrazivé počasie a počtom zaplnili takmer celé dubnické námestie. celý text

ostatné | 4. 12. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
Zľavu do kúpeľov môžu od decembra do februára využívať aj Dubničania

Zľavu do kúpeľov môžu od decembra do februára využívať aj Dubničania

Mesto Dubnica nad Váhom sa opätovne zapojilo do ďalšieho ročníka projektu „Kúpele v regióne“, ktorý zastrešujú Kúpele Trenčianske Teplice. celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Samospráva prijme do pracovného pomeru náčelníka mestskej polície

Miestom výkonu práce je Dubnica nad Váhom, ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.
celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
#

Pre niekoho odpad, pre iných poklad

Týmto spôsobom pristupujú zamestnanci Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom ku knihám, ktoré svoju životnú púť mali ukončiť na zbernom dvore. Vďaka iniciatíve zamestnancov však v jeho priestoroch vznikla malá knižnica, ktorá ponúka možnosť bezplatnej výpožičky či výmeny rôznorodých titulov. celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor: Ľubomír Bobák
V utorok 5. decembra bude matrika a osvedčovanie podpisov v obmedzenom režime

V utorok 5. decembra bude matrika a osvedčovanie podpisov fungovať v obmedzenom režime

Informujeme obyvateľov o obmedzenom fungovaní matriky a osvedčovania podpisov. celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor: Mária Škvarová
Zdroj: unsplash

Samospráva prijme do pracovného pomeru príslušníka/príslušníčku mestskej polície

Miestom výkonu práce je Dubnica nad Váhom, ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.
celý text

ostatné | 22. 11. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
Zdroj: unsplash

Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru odborného referenta životného prostredia

Miestom výkonu práce je Dubnica nad Váhom, ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.
celý text

ostatné | 22. 11. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
Obyvatelia bez prístrešia nájdu počas zimy útočisko v krízovom centre

Obyvatelia bez prístrešia nájdu počas zimy útočisko v krízovom centre

Mesto Dubnica nad Váhom informuje, že od stredy 22. novembra 2023 otvára dvere krízového centra pre obyvateľov bez prístrešia. celý text

ostatné | 20. 11. 2023 | Autor: Mária Škvarová
#

Mesto ocenilo 11 výnimočných mladých ľudí z troch stredných škôl

Okrem vedenia mesta a ocenených žiakov sa slávnosti zúčastnili aj predsedníčka komisie školstva, riaditelia a zástupcovia stredných škôl a pedagógovia. celý text

ostatné | 16. 11. 2023 | Autor: Júlia Bartáková
prvá
z 56
posledná