Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

123/2020

34 703,10 EUR

TEMER GROUP s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2020

Zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti

86/2020

6 781,68 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2020

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/518

Neuvedené

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.03.2020

Zmluva o spolupráci

117/2020/RŽP

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2020

ZMLUVA O DIELO

104/2020/odd VÚP

Neuvedené

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2020

Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 8960BR

102/2020/RSM

Neuvedené

Orange Slovensko, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.03.2020

Dohoda

108/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve č. 92/2017 o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu.

92/2017/D3/2020

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

72/2020

28 020,00 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

78/2020

100 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 85/2020/Od.E o poskytnutí dotácie

85/2020/Od.E

2 760,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 82/2020/Od.E o poskytnutí dotácie

82/2020/Od.e

13 200,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 84/2020/Od.E o poskytnutí dotácie

84/2020/OD.E

4 500,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 80/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená ...

80/2020/OD.E

6 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 81/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená

81/2020/Od.E

4 500,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva č. 83/2020/0d.E o poskytnutí dotácie

83/2020/Od.E

36 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

74/2020

22,32 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 324/2019,

324/2019/D1/2020

Neuvedené

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2019 o prevode vlastníctva bytu č. 08

466/2019/D1 2020

Neuvedené

Martina Aldossary, Mudhi Aldossary

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

KÚPNA ZMLUVA

46/2020

109,76 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB

103/2020/RSM

3 268,00 EUR

Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2020

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby

21/2020/RSV

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100014 do 2020/0100106

2 329,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2020

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

62/2020

1 600,00 EUR

dm drogerie markt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: