Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

124/2022/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2022

Zmluva o spolupráci

157/2022/RSV

Neuvedené

Galina Kosáková

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2022

Zmluva č. 173/2022/OddE o poskytnutí dotácie

173/2022/OddE

280,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV

09.05.2022

Hromadná licenčná zmluva

131/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2022

Nájomná zmluva

2022/0300020 - 2022/0100041

575,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.05.2022

Kúpna zmluva

283/2021/RSM

4 275,00 EUR

TatraCom – Ferro s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2022

Príkazná zmluva

152/2022/OddK

200,00 EUR

Ing. Andrea Kišková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

160/2022/OddE

80 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

04.05.2022

Zmluva č.127/2022/OddE o poskytnutí dotácie

127/2022/OddE

900,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Aeroklub Dubnica nad Váhom

03.05.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

47/2022/RSM

550,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

INSTALEM, s. r. o.

02.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

119/2022/Odde

500,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

02.05.2022

Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk

81/2022/VO

Neuvedené

ELET, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.05.2022

Zmluva č. 138/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

138/2022/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

29.04.2022

Zmluva o poskytovaní služby

142/2022

Neuvedené

EuroSMS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2022

Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov

97/2022/OddK

Neuvedené

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

141/2022/Odde

500,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Klub Venuša Nová Dubnica

29.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

140/2022/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

29.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

161/2022/OddE

100 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

28.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

74/2022

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

28.04.2022

Zmluva o vykonaní deratizácie

113/2022/RSM

3 540,00 EUR

Jaroslav Černý SAROČ

Mesto Dubnica nad Váhom

28.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

73/2022

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2022

Zmluva č. 139/2022/OddE o poskytnutí dotácie

139/2022/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom

27.04.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

19/2022

4 779,68 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Milan Veselý a manželka Zuzana Veselá

26.04.2022

Dodatok č. 1

309/2021/D1 2022

460 674,84 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.04.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

137/2022

50,00 EUR

Alena Ladecká

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: