Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

209/2019

10 800,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

207/2019

1 500,00 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.07.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/343

Neuvedené

Anna Horáková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.07.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/75

Neuvedené

Alena Jelínková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

03.07.2019

Dohoda o vzájomnom vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich z Dohody o skončení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna

196/2019

121 440,00 EUR

SALUSS, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

03.07.2019

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna

195/2019

Neuvedené

SALUSS, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

169/2019

350,00 EUR

Andrej Burian

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.06.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

114/2019

10,60 EUR

Jaroslav Ovčačík, Denisa Ovčačíková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

191/2019

30 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

189/2019

100,00 EUR

Michaela Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

193/2019

80,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.06.2019

Zmluva č. 147/2019/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 5 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

147/2019/Od.E

1 000,00 EUR

Klub KARATE Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.06.2019

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

162/2019

239,00 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

176/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

172/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

175/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

173/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

155/2019

50,00 EUR

Erika Fúsiková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

154/2019

50,00 EUR

Veronika Porubská

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

21.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

160/2019

50,00 EUR

Adam Ondruška

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

21.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

153/2019

50,00 EUR

Matúš Mikolášek

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

20.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

159/2019

50,00 EUR

Daniela Gregoričková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

20.06.2019

DOHODA

167/2019/RSM

Neuvedené

HARMÓNIA Dca s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

20.06.2019

Zmluva o spolupráci

165/2019/RSM

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

177/2019

2 340,00 EUR

Support and Consulting s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: