Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.03.2022

Zmluva o spolupráci

56/2022

3 200,00 EUR

Občianske združenie GedraMusic

Mesto Dubnica nad Váhom

03.03.2022

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

27/2022

Neuvedené

Ing. Oliver Turza, Bc. Martina Turzová

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2022

ZMLUVA O BEZPLATNOM ZBERE ODPADOV

46/2022

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.02.2022

Zmluva o zabezpečení sociálnej služby v jedálni

38/2022/RSV

Neuvedené

Jarmila Sahajova SNACK BAR D-CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

23.02.2022

Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia

41/2022

4 368,00 EUR

JELEN DRUMS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.02.2022

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

32/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

23.02.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0188/2022

Dodatok č. 1

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2022

Dodatok č. 1

70/2021/D1 2022

55 080,00 EUR

de SIGNUM, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

43/2022/RSM

4 eur za hodinu

Dana Šarlayová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

39/2022

60,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.02.2022

Nájomná zmluva

4/2022/RSM

10,90 EUR desať eur a deväťdesiat centov

Ing. Juraj Krajčovič, Ing. Eva Krajčovičová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2022

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

26/2022

180 000,00 EUR

Ing. arch. Peter Dunajovec, autorizovaný architekt

Mesto Dubnica nad Váhom

14.02.2022

Nájomná zmluva

2/2022/RSM

4,00 EUR štyri eurá

Okresné stavebné bytové družstvo

Mesto Dubnica nad Váhom

14.02.2022

Nájomná zmluva

3/2022/RSM

29,00 EUR dvadsaťdeväť eur

Okresné stavebné bytové družstvo

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2022

Nájomná zmluva

2021/0100354 do 022/0200006

282,00 EUR dvestoosemdesiatdva eur

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2022

Zmluva o pripojení

11/2022/OddVÚP

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2022

Zmluva o dodávke plynu

33/2022/OddVÚP

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2022

Kúpna zmluva

34/2022/RŽP

20 000,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2022

Príkazná zmluva

25/2022/RSM

20,00 EUR dvadsať eur za obrad

Lenka Poleková

Mesto Dubnica nad Váhom

07.02.2022

Zmluva o dielo

22/2022

208 975,02 EUR

Pavol Hoferica

Mesto Dubnica nad Váhom

03.02.2022

Dodatok č. 1

119/2021/OddK/D1/2022

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

17/2022

Neuvedené

STAVOMONTÁŽ s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

15/2022

Neuvedené

TRIM s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2022

D O H O D A č. 21/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

21/2022/RSM

Neuvedené

Fantasia s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: