Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300300 do 2021/0100331

745,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2021

Dohoda o zabezpečení leteckej prepravy a refundácii finančných prostriedkov

323/2021/RSM

800,00 EUR osemsto eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BIV301

316/2021/VO

326 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

321/2021

115 800,00 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 48/2019/RSM,

48/2019/RSM D1 2021

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

Kúpna zmluva

285/2021/RSM

16 849,00 EUR

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

320/2021

500,00 EUR

Ján Gurín

Mesto Dubnica nad Váhom

26.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 312/2021/OddE o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 1 312/2021/OddE

Neuvedené

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.11.2021

Darovacia zmluva

299/2021/RŽP

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2021

Zmluva o dielo

309/2021/OddVUP

399 215,32 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

300/2021/RSM

1,00 EUR jedno euro

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 201/2021

Dodatok č.1

136 724,98 EUR jednostotridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťštyri EUR deväťdesiatosem centov

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

Zmluva č. 312/2021/OddE o poskytnutí dotácie

312/2021/OddE

1 500,00 EUR jedentísícpäťsto eur

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

286/2021/Oddk

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

308/2021/RSM

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE o DIELO č. 159/2021/0ddVÚP

Dodatok č.1

170 038,20 EUR jednostosedemdesiattisíctridsaťosem EUR dvadsať centov

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Kúpna zmluva 302/2021/RSM

302/2021/RSM

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Mgr. Jozef Strna

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

DOHOD A č. 21/13/010/24 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

313/2021/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

DOHOD A č. 21/13/012/5 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

314/2021/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

10.11.2021

Zmluva o dielo

270/2021/OddVÚP

99 559,36 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.11.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

303/2021/RŽP

45 399,49 EUR

PETMART, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.11.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 154/2017/RSM

154/2017/RSM D1 2021

606,66 EUR

BRESMAN s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.11.2021

Zmluva o dielo

275/2021/OddVÚP

80 680,97 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2021

Zmluva o výpožičke

263/2021/RSM

Neuvedené

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

29.10.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

301/2021/RSM

Neuvedené

VISIBILITY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: