Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

19/2020

120,00 EUR

Ivana Havranová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

20/2020

50,00 EUR

Michaela Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

26/2020

Neuvedené

Anna Malovcová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

ZMLUVA č. 5 uzavretá podľa ustanovenia § 577 a nasl. v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

33/2020

Neuvedené

FORTISIMO, s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

Dohoda o náhrade

459/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

310/2019/D1/2020

Neuvedené

ART RESTAURO SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

417/2019

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

16/2020/RSM

Neuvedené

Mgr. Štefánia Truchlá

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

15/2020/RSM

Neuvedené

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

14/2020/RSM

Neuvedené

Terézia Šumichrastová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

13/2020/RSM

Neuvedené

Anna Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

12/2020/RSM

Neuvedené

Bohuslav Šikulínec

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

8/2020

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

9/2020

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Maska

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

454/2019

Neuvedené

DNV ENERGO, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2020

Zmluva o dielo

458/2019/Odd.V,ÚP

1 376 251,84 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2020

Kúpna zmluva

463/2019/RSM

21 425,98 EUR

DREVOKOM Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

423/2019/RSM

586,31 EUR

Iveta Švachová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.01.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/02000343 - 2019/02000356

360,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.01.2020

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

455/2019

Neuvedené

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.01.2020

USPORIADATEĽSKÁ ZMLUVA

443/2019

Neuvedené

StArt

Mesto Dubnica nad Váhom

13.01.2020

KÚPNA ZMLUVA

464/2019/RSM

9 252,00 EUR

CREDO, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.01.2020

Dodatok č. 15 k poistnej zmluve číslo: 80 - 12911183/6510176222

312/2007/D15 2019

16,87 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.01.2020

Zmluva o účinkovaní, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a spoločenských podujatí

2/2020/RSM

Neuvedené

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

466/2019/RSM

586,31 EUR

Martina Aldossary, Mudhi Aldossary

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: