Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.08.2019

Zmluva o dielo

261/2019

9 600,00 EUR

KERAMOSPOL TRADE s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

243/2019

11,45 EUR

Marie Bašková

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

115/2019

11,25 EUR

Ing. Lukáš Vilášek

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

251/2019

2 500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

277/2019/RSM

586,31 EUR

Slavomír Moravčík

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

276/2019/RSM

586,31 EUR

Karol Blaha

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

275/2019/RSM

586,31 EUR

Terézia Fábryová, Rudolf Fábry

Mesto Dubnica nad Váhom

26.08.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

257/2019

132,00 EUR

Anna Mazánová

Mesto Dubnica nad Váhom

26.08.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

262/2019

40,00 EUR

Matej Beňo

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2019

Zmluva o dielo

255/2019

74 846,78 EUR

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

265/2019

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2019

ZMLUVA č.2/2019 o prevode vlastníctva bytu č. 06

270/2019/RSM

586,31 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2019

ZMLUVA č. 1/2019 o prevode vlastníctva bytu č. 02

269/2019/RSM

586,31 EUR

Stanislav Mikuš

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2019

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 318/2018

318/2018/D1 2019

1 590,65 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/Odd.ŽP

Neuvedené

Milan Zahradník

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/Odd.ŽP

Neuvedené

Jaroslav Kováč

Mesto Dubnica nad Váhom

21.08.2019

ZMLUVA O VYVESOVANÍ REKLAMNÝCH PLAGÁTOV

259/2019

2 000,00 EUR

Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR

Mesto Dubnica nad Váhom

20.08.2019

Kúpna zmluva

245/2015

152,52 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

252/2019/RSM

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

250/2019/RSM

2 500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

16.08.2019

Zmluva č. 256/2019/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

256/2019/Od.E

300,00 EUR

Poľský klub Stredné Považie - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

241/2019

600,00 EUR

Michal Zahornacký

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

242/2019

400,00 EUR

Mária Backová

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

221/2019

240,00 EUR

Valér Valko

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2019

Kúpna zmluva

225/2019

701,76 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: