Obsah


2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Objednávky od 01.01.2017 do 17.07.2017 19.07.2017

2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Objednávky od 01.01.2016 do 21.12.2016 21.12.2016

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Objednávky od 01.01.2015 do 31.12.2015 31.12.2015

2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Objednávky od 01.01.2014 do 19.12.2014 19.12.2014

2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Objednávky od 01.01.2013 do 31.12.2013 31.12.2013

2012

2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS, MIS-EIS 22.12.2011
Reklamné predmety pre účely mesta 14.12.2011
Odstránenie kovových konštrukcií detských hracích zariadení v lok. C II 14.12.2011
Kalendár DCA 2011 500 ks, Novoročenky 300ks + 200ks 07.12.2011
Práce naviac - "Rek. námestia Matice slovenskej" výsadba ks cer campestre "Elsrijk" 07.12.2011
Práce naviac - podkladové vrstvy a výplň schodiskových ramien na stavbu "Rek. námestia Matice slovenskej" 07.12.2011
Stavebné úpravy 07.12.2011
Automatický zálohový systém "Rek. nám. Matice slovenskej" 28.11.2011
Výsadba a úprava zelene okolo parkoviska a chodníka "U" 28.11.2011
Výsadba a úprava zelene Pod hájom - schodisko "U" 28.11.2011
úprava zelene v kruhovom objazde za žel. traťou 28.11.2011
Silvesrovský ohňostroj 25.11.2011
Tlač knihy 25.11.2011
40 ks lavičiek VERA 25.11.2011
20 ks odpadkových košov 25.11.2011
Rozšírenie výsadbových prác 25.11.2011
3 licencie MS Office 22.11.2011
2 ks PC vrátane OS a MS Office 22.11.2011
Výstavba 2 svetelných miest verej. osvetlenia 11.11.2011
Oprava, náter podesty a vystuženie oceľ. schodov starej tribúny TJ Spartak Dubnica nad Váhom 11.11.2011
Terénne a sadové úpravy - penzión Prejta 11.11.2011
Doplnenie osvetlenia prechodu pre chodcov na ul. Obrancov mieru 08.11.2011
Obnova vodorovneho dopr. zna+cenia 28.10.2011
Montáž osvetlenia átria v kaštieli 20.07.2011
Ohňostroj počas DFF 27.8.2011 20.07.2011
Vypracovanie projektovej dokumentácie 12.07.2011
Mikroporty 06.07.2011
úprava terénu a založenie trávnika 06.07.2011
Sedacia súprava 04.07.2011
výsadba 04.07.2011
4ks HDD Seagate 2TB, 6GB/s 10.05.2011
16 ks kombinéza tmavomodrá, 16 ks označenie na kombinézy 10.05.2011
Tlač farebných plagátov POLEMIC 10.05.2011
konzultácia konsolidovanej účt. uzávierky 10.05.2011
Publikácia TATRY 04.05.2011
Oprava podláh 04.05.2011
Nanesenie stierky 04.05.2011
Sochárska výroba 04.05.2011
Umelecko-remeselná výroba 04.05.2011
Klampiarske práce 04.05.2011
Oprava okien 04.05.2011
Montáž optického kábla 04.05.2011
Vypracovanie realizačného projektu 04.05.2011
Oprava pružinovej hojdačky 04.05.2011
Výsadba živého plota 04.05.2011
Úprava, rez a tvarovanie 04.05.2011
Záloha na nákup - silónové lanká 02.05.2011
Dodanie a montáž zámkov 02.05.2011
Oprava cestnej svetelnej signalizácie 02.05.2011
Hliníkové lišty 02.05.2011
Vystúpenie FS Vršatec 02.05.2011
Objednávka tonerov 27.04.2011
prerezanie a vyčistenie svahov pod kostolom 21.04.2011
Stavebné práce "Komunikácie a spevnené plochy" 21.04.2011
Vystúpenie FS Mladosť 16.4.2011 21.04.2011
prenájom 2ks mikroportov "Svätojánske tradície" 21.04.2011
Oprava premietacích strojov 21.04.2011
ročné predplatné mesačníka Národná osveta 12 ks 21.04.2011
pochovávanie zosnulého J.B. 21.04.2011
strava pre dôchodcov na máj 2011 21.04.2011
rozšírenie licencií ESET Smart Security 21.04.2011
zabezp. mat. a prác na oslavy 1.mája 21.04.2011
terénne úpravy pri komunikáciach 21.04.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov v lok. č.4 a 5 21.04.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov v lok. č.1 a 2 21.04.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov v lok. č.3 21.04.2011
Kancelárske potreby 21.04.2011
Tlač reklamných letákov 21.04.2011
Vytmelenie škár medzi oknami "Rekonštr. kaštiela" 15.04.2011
Tlač letáku ku Dňu Zeme v počte 8300ks 15.04.2011
200ks tlačivo pre Rybársky lístok 15.04.2011
zabezpečenie hudobnej kapely Selčan 11.04.2011
Polokošeľa bledomodrá 11.04.2011
Doprava pre FS 11.04.2011
Kancelársky potreby 11.04.2011
Výroba pečiatky 11.04.2011
Knihy 11.04.2011
Servis kamerového systému 11.04.2011
Nákup pohárov 11.04.2011
Ozvučenie 11.04.2011
Filmové predstavenie Bastardi 11.04.2011
Výmena maintenanca kit 11.04.2011
Oprava lavičiek v meste 11.04.2011
Koncertné vystúpenie Jadranky Hadlovskej 11.04.2011
Samolepky 05.04.2011
Nákup náradia 05.04.2011
Práce na obecných kompostoviskách 05.04.2011
tabule pre projekty 05.04.2011
Strava pre dôchodcov 05.04.2011
Oprava výtlkov 05.04.2011
Kancelársky potreby 05.04.2011
Vstupenky 05.04.2011
Ozvučenie akcie "Veľká noc ide" 05.04.2011
Koncert DH Bodovanka 05.04.2011
Veľká noc ide 05.04.2011
Doprava obrazov J. Kurjaka - Informačný most 05.04.2011
optická myš 3x, klávesnica 3x 05.04.2011
Realizácia ohňostroja dňa 29.4.2011 05.04.2011
Knihy 05.04.2011
Doprava FS Senior klub Vršatec 05.04.2011
Ozvučenie 1. májových oslav 05.04.2011
Koncert Honzy Mlčocha 05.04.2011
Hlavná ročná kontrola DI Pod Kaštieľom podľa CP 28.03.2011
Tonerová kazeta 28.03.2011
Papierové vrecká s lopatkou 28.03.2011
Kancelársky papier 23.03.2011
Kniha 23.03.2011
Úpravy a ostránenie fixácie na drevinách v novom cintoríne 23.03.2011
Kancelárske potreby 18.03.2011
ostrihanie a ošetrenie krov v lok. nový cintorín 18.03.2011
Preprava autobusom Slavičín a Luhačovice 22.3.2011 18.03.2011
Odstránenie skládkyokolie byt. domu Vansovej 293 18.03.2011
Odstránenie skládky Park J.B.Magina 18.03.2011
Kancelárske potreby 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Sad Franc. partizánov 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Park C-II 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Rozptyl,Štúrova 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Moyzesova, Pionierska, Bratislavská 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Pod Kaštieľom, Nerudov parčík, Park J.B.Magina 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov Pod Kaštieľom, C-I 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov v lokalite "Učko, Pri garážach" 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov v lokalite č.1, Pri poliklinike,Macov dvor, okolie MŠ a ZŠ 14.03.2011
Ostrihanie a ošetrenie krov v lokalite č.1, Fándlyho, Hasičská, Pod hájom 14.03.2011
Dodatočná inštalácia "Rekonštr. kaštiela pre Dubnické múzeum" 14.03.2011
2 ks scaner HP ScanJet 14.03.2011
ABBY Fine reader, Adobe Acrobat 14.03.2011
Objednávka kníh z vlastnej tvorby 14.03.2011
Odvoz obrazov J.Vydrnáka dňa 4.3.2011 14.03.2011
Koncert dych. hudby dňa 1.5.2011 11.03.2011
Vystúpenie Horňáckej muziky dňa 11.3.2011 11.03.2011
Oprava strechy Dom smútku v Dubnici nad Váhom 11.03.2011
predplatné časopisu Požiarná ochrana 11.03.2011
Knihy pre mestskú knižnicu 03.03.2011
oprava automobilu Škoda SuperB IL 949AR 03.03.2011
HDD 3,5" 8MB PATA 03.03.2011
toner a valec do tlačiarne IBMProprint 1612 03.03.2011
19 ks pohárov + vypieskovaný erb mesta text 03.03.2011
Stravné pre dôchodcovna mesiac marec 2011 03.03.2011
Oprava strechy Dom smútku v Prejte 03.03.2011
Nákup kancelárskych potrieb 01.03.2011
Preprava autobusom 01.03.2011
Zapožičanie mikroportov 01.03.2011
Tlač a zviazanie kroniky mesta Dubnica n.V. 01.03.2011
Páska OLIVETTI 21.02.2011
Zapožičanie mikroportov 21.02.2011
Nahrávanie 21.02.2011
Úradné tlačivá + lep 21.02.2011
Kancelársky materiál 21.02.2011
Vizitky Mgr. Tepličková 21.02.2011
Kancelárska stolička NET 21.02.2011
Oprava výtlkov 21.02.2011
Ozvučenie podujatia 21.02.2011
Vystúpenie v rámci hry Ženský zákon 21.02.2011
Reklamné predmety 16.02.2011
Koncert Jiřího Zmožeka 16.02.2011
Vytlačenie textu park J.B.Magina na 60x80 cm 09.02.2011
Doprava z Dubnice nad Váhom do Bratislavy a späť 09.02.2011
Objednávka knihy"Z histórie ZTS v Dubnici nad Váhom 1928-2004" 09.02.2011
Oprava vonkajšieho osvetlenia GROTA 07.02.2011
Čistenie autobusových zastávok a podchodov 2011 07.02.2011
Práce s vysokozdvižnou plošinou 2011 07.02.2011
Realizácia muzikálu Perinbaba 07.02.2011
Realizácia muzikálu Perinbaba 07.02.2011
Tlač čitateľských preukazov 07.02.2011
Nákup čistiacich prostriedkov 07.02.2011
Kancelársky papier 07.02.2011
Dodávka a výmena spojky Fabia IL-X 051 07.02.2011
Dočasné napojenie ver. osvetlenia - Nám. Matice slovenskej 07.02.2011
Práce s vysokozdvižnou plošinou 07.02.2011
Stravné pre dôchodcov na mesiac Február 2011 07.02.2011
Kancelársky materiál 26.01.2011
Zhotovenie 1ks samonamáčacej pečiatky 26.01.2011
Vypracovanie znaleckého posudku 26.01.2011
EPI obchodný vestník 26.01.2011
Katalógové číslo pre CD 26.01.2011
Cednové správy pre stavebníctvo 26.01.2011
Grafické spracovanie Dubnických novín 26.01.2011
Objednávka pamätí RAM 21.01.2011
Objednávka toneru 18.01.2011
Tlač mapy 18.01.2011
Oprava automobilu 18.01.2011
Oprava automobilu 18.01.2011
RAM pamät do PC 18.01.2011
Nálepky na označenie inform. skriniek 18.01.2011
Zhotovenie 3 ks pečiatok 18.01.2011
Vypracovanie geom. plánu 18.01.2011
Ozvučenie a osvetlenie akcie 18.01.2011
Zasklenie informačnej skrine 18.01.2011
Nákup čistiach prostriedkov 18.01.2011
Objednávka divadelného predstavenia 18.01.2011
Požičanie filmu KATKA 11.01.2011
Vystúpenie skupiny Drišľak 11.01.2011