Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.12.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

400/2017/RSM

1 500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

399/2017/RSM

400,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov

250/2017/D1

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom č. DNV2111/2017

397/2017

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2017

DODATOK Č. 4 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky, údržby, modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta č. 1/2004, zo dňa 10.09.2004, v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.03.2007, dodatku č. 2 zo dňa 1.12.20

381/2008/D4 2017

Neuvedené

ELTODO OSVETLENIE, s .r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

398/2017/RSM

10 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Kúpna zmluva

345/2017

291,29 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Zmluva o dielo

387/2017

78 480,00 EUR

Ing. František Víťazka - STAVIT

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2017

Kúpna zmluva

300/2017

660,04 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

04.12.2017

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20171204

2017/0100294 - 2017/0100312

442,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2017

Zmluva o spolupráci

391/2017/RSM

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I033-221-10

369/2017/RSM

671 500,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2017

KÚPNA ZMLUVA

385/2017/RSM

1 600,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

389/2017/RSM

600,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

386/2017

50,00 EUR

Helena Uherková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

388/2017/RSM

Neuvedené

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

383/2017/RSM

1 000,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

382/2017/RSM

100,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

381/2017/RSM

500,00 EUR

BC Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

379/2017

20,00 EUR

Katarína Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2017

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

357/2017

832,70 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

Kúpna zmluva

384/2017/RSM

42 550,00 EUR

Auto-centrum, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

377/2017/RSM

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

376/2017/RSM

2 200,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

373/2017/RSM

1 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: