Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2018

DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. SM 79/2007 ZoS, zo dňa 01.04. 2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2009 medzi zmluvnými stranami

79/2007/D2 2018

52 624,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 305 0002

218/2012/D5 2017

205,07 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Dodatok č. 6 k Hromadnej poistnej zmluve č . 7505811207

373/2011/D6 2017

99,60 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Zmluva o účinkovan í, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a spoločenských podujatí

4/2018/RSM

20,00 EUR

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180108

2017/0100313 - 2017/0100330

404,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2018

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 800 305 0002

218/2012/D4 2017

691,96 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2018

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

423/2017/RSM

6,64 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

02.01.2018

ZMLUVA 406/2017/RSM o ochrane pred požiarmi uzatvorená podľa § 269 odst. 2/ Obchodného zákonníka.

406/2017/RSM

485,00 EUR

KONZULT-DCA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.01.2018

ZMLUVA o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

424/2017/RSM

375,00 EUR

PRO BTS spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA

410/2017/RSM

625,00 EUR

Jana Krcheňová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2017

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

409/2017/RSM

Neuvedené

Milan Rýdzi

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA

408/2017/RSM

36,00 EUR

Jana Bernátová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

415/2017

2 500,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

414/2017

3 500,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

407/2017/RSM

175 327,95 EUR

TWINLOGY s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality

411/2017/RSM

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

401/2017

1 368,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

396/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

395/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

394/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

393/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

405/2017/RSM

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Poistná zmluva

403/2017/RSM

929,23 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2017

Poistná zmluva

402/2017/RSM

214,75 EUR

Generali Poisťovňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2017

Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku-2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

392/2017

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Maska

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: