Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2021

Zmluva o dielo

166/2021/OddVUP

84 411,02 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2021

Zmluva o dielo

168/2021/OddVUO

43 214,63 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

170/2021

300,00 EUR

Petra Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Dodatok č. 2

14/2019/D2/2021

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

152/2021/OddK

2 800,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o dielo

173/2021/OddVÚP

69 424,92 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

HROM ADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

117/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

Zmluva č. 169/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

169/2021/OddE

750,00 EUR

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

Zmluva o dielo

171/2021/OddVUP

31 690,00 EUR

Supro, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

Rámcová dohoda

158/2021/OddVUP

190 431,25 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

154/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AVW2-122-59

160/2021/OddVÚP

867 241,45 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.07.2021

Zmluva o dielo

159/2021/OddVÚP

142 064,40 EUR

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.07.2021

Zmluva č. 161/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

161/2021/OddE

240,00 EUR

Pro Dubnica, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

ZMLUVA O UDELENÍ SUBLICENCIE č. 143/2021/RSM uzatvorená v súlade s § 72 ods. 1 v spojení s § 65 až 70 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

143/2021/RSM

Neuvedené

LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 162/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

162/2021/OddE

600,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 163/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

163/2021/OddE

420,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 165/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

165/2021/OddE

640,00 EUR

Sivý vlk, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 164/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

164/2021/OddE

500,00 EUR

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 16812021-10955 uzavretá podľa ust.§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení neskorších predpisov

145/2021/RŽP

5 997,60 EUR

Agdata, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Kúpna zmluva

167/2021/RŽP

15 396,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.06.2021

Zmluva č. 153/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

153/2021/OddE

300,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2021

Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou sublicencie

142/2021/RSM

Neuvedené

ErasData-Pro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2021

Zmluva č. 156/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

156/2021/OddE

1 400,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2021

Zmluva č. 155/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

155/2021/OddE

1 500,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: