Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.12.2020

Dodatok č. 1

356/2020/D1/2020

Neuvedené

GRAFID, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.12.2020

Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

409/2020/RSM

5 760,00 EUR

PRO BTS spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.12.2020

Zmluva o ochrane pred požiarmi

408/2020/RSM

4 080,00 EUR

Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2020

Zmluva o dielo

302/2020/OddVÚP

16 644,00 EUR

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2020

Dodatok č. 2/2020

225/2020/D2/OddVÚP

89 298,72 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2020

Zmluva o dielo

349/2020/OddVÚP

98 123,58 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o dielo

331/2020/OddVÚP

32 618,42 EUR

mmcité2 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o dielo

372/2020

6 885,60 EUR

Ing. Pavol Raček

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o dielo

367/2020/OddVÚP

50 493,31 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2020

Dodatok č. 2

369/2017/RSM/D2/2020

667 171,64 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 405/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

405/2020/RSM

Neuvedené

Materská škola Centrum II 72

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 404/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

404/2020/RSM

Neuvedené

Základná umelecká škola

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 403/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

403/2020/RSM

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 402/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

402/2020/RSM

Neuvedené

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 401/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

401/2020/RSM

Neuvedené

Dubnické múzeum, m.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 400/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

400/2020/RSM

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 399/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

399/2020/RSM

Neuvedené

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 398/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

398/2020/RSM

Neuvedené

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 397/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

397/2020/RSM

Neuvedené

Centrum voľného času Pod hájom 1356

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Kúpna zmluva

348/2020

2 838,60 EUR

Zoznam - predávajúci

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

22/2020

Neuvedené

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

27.11.2020

Kúpna zmluva

391/2020/RŽP

174 400,00 EUR

REDOX, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2020

Zmluva o dielo

358/2020/RŽP

14 331,66 EUR

PETMART, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2020

Dodatok č. 1/2020

225/2020/D1/OddVÚP

Neuvedené

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.11.2020

Príkazná zmluva

8/2020/ZPS

240,00 EUR

Monika Kukučková

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: