Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2017

Zmluva o prevode v lastníctva pozemku

332/2017

12,27 EUR

Vlasta Digaňová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

333/2017

12,19 EUR

Viera Kunová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

336/2017/RSM

1 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Kúpna zmluva

284/2017

388,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Kúpna zmluva

228/2017

117,84 EUR

Helena Líšková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

275/2017

22,78 EUR

Branislav Trška, Marcela Tršková, Ladislav Sivák, Zuzana Siváková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

334/2017/RSM

800,00 EUR

Paed. Dr. Dušan Matušík Olympie fitness centrum

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

338/2017/RSM

300,00 EUR

Slovenský zväz chovatel'ov ZO Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.10.2017

Zmluva o spolupráci

274/2017

Neuvedené

KUMŠT TEATRO, s.r.o.,

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-ABMS 1745/17-1.

339/2017

3 600,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.10.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

326/2017

425 798,17 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.09.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA - hrobové miesta

2017/0100211-0100274

916,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

308/2017

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola

20.09.2017

Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka

232/2017/RSM

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie

20.09.2017

Kúpna zmluva

117/2017/RSM

1,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

LORAS s.r.o.

18.09.2017

ZMLUVA O DIELO

307/2017

243 891,26 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

13.09.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona 6. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

310/2017/RSM

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

13.09.2017

MANDÁTNA ZMLUVA

309/2017/RSM

3 500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.09.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

302/2017

150,00 EUR

Andrej Mutňanský

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

304/2017

70 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

07.09.2017

ZMLUVA O DIELO

305/2017

28 532,06 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.09.2017

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

231/2017/RSM

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Eva Pružincová - RIVE E-1

23.08.2017

Mandátna zmluva

294/2017/ Odd.V,ÚP

1 500,00 EUR

Ing. Mária Kotrisová - DUREA Pivovarská 1907/118, 019 01 Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

250/2017

3 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

14.06.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15/2017/RSM

30,00 EUR

Základná umelecká škola

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: