Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100089 do 2021/0100195

618,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2021

Zmluva č. 157/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

157/2021/OddE

2 200,00 EUR

ŠK Judo TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva č. 151/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

151/2021/OddE

250,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva č. 140/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

140/2021/OddE

800,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva o bežnom účte

xxxx/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.06.2021

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa § 151n až 151p Občian s keho zákonníka č. 74 / 2021

74/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

150/2021/OddE

1 400,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

136/2021/OddE

2 300,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

147/2021/OddE

900,00 EUR

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2021

Zmluva č. 149/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

149/2021/OddE

800,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2021

Zmluva č. 146/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

146/2021/OddE

2 800,00 EUR

ATLETIKA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

148/2021/OddE

1 200,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

139/2021/OddE

2 000,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

138/2021/OddE

500,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Dodatok č. 3

253/2019/D3/2021

764 878,86 EUR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

137/2021/OddE

1 800,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

141/2021/OddE

300,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2021

Nájomná zmluva

123/2021/RSM

40,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2021

Poistka - potvrdenie o uzavretí poistenia

144/2021/RSM

1 379,20 EUR

Collonade Insurance S.A.,

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 135/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

135/2021/OddE

100 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 132/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

132/2021/OddE

8 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 127/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2021/OddE

6 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2021

Zmluva č. 126/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

126/2021/OddE

4 600,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2021

Zmluva o dielo

70/2021/OddVUP

48 600,00 EUR

de SIGNUM, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100116 do 2021/0100171

1 497,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: