Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

352/2021/RSM

2,50 eur za jednu stranu

Bohuslav Šikulínec

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

351/2021/RSM

15,00 EUR

Anna Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

350/2021/RSM

20,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

13.01.2022

Dodatok č. 1

207/2021/D1/2021

213 823,20 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2022

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB

5/2022

18 € (slovom: osemnásť eur) za hodinu.

Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2022

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100332 do 2021/0100356

528,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.01.2022

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

1/2022

Neuvedené

Mesto Púchov

Mesto Dubnica nad Váhom

30.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

364/2021

2 990,00 EUR

Verea, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 1057/2020-9/2.3

32/2021/OddK/D2/2021

6 800,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

366/2021/RSM

Neuvedené

Pow-en a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 280/2021/OddVÚP

280/2021/OddVÚP

93 346,79 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Mandátna zmluva

333/2021

2 500,00 EUR

TORVO SK s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Kúpna zmluva

336/2021

121 904,38 EUR

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

338/2021

Neuvedené

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Dodatok č. 3 zmluvy o nájme č. 10/2008

140/2008/RSM D3 2021

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Zmluva o dodávke elektriny

365/2021/RSM

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

347/2021

23 868,00 EUR

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. 277/2021/RSM zo dňa 27.10.2021

277/2021/RSM D1 2021

Neuvedené

mmcité sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Rámcová dohoda

345/2021/OddK

30 368,16 EUR

Agentúra Pardon - TN, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Dodatok o zmene ceny č. 01/2022 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č.13/2015

454/2015/RSM D2 2021

0.152 EUR/kWh

BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Rámcová dohoda

363/2021/RSM

14 039,94 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Príkazná zmluva

329/2021/OddK

170,00 EUR

Emma Vavrušová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Zmluva č. 344/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

344/2021/OddE

950,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0119-PRB/2021

2 680,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0118-PRB/2021

284 750,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: