Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

9/2022/RSM

Neuvedené

INFINITY TRUST, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.01.2022

ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10/2022/RSM

Neuvedené

INFINITY TRUST, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2022

Kúpna zmluva

16/2022

4 632,20 EUR

RNDr. Juraj Kvasnica

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2022

Zmluva o pripojení

07/2022/OddVÚP

585,14 EUR päťstoosemdesiatpäť eur

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2022

Darovacia zmluva

251/2021/RSM

dar

MALAXIX, s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Dodatok č. 03 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. Z201844893_ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. odb. 90000009

340/2018/RSM D3 2022

cca 70 €

TWINLOGY s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Dodatok č. 1

18/2022/D1 2022

Neuvedené

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Zmluva o dielo

18/2022

1 201 950,38 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Dodatok č. 1

295/2021/D1/2022

Neuvedené

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Zmluva o dielo

295/2021

589 810,22 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Príkazná zmluva

349/2021/RSM

20,00 Eur za moderovanie a 10,00 Eur za prípravu jedného prejavu.

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

362/2021

Neuvedené

Ing. Miroslav Vrba

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

Príkazná zmluva

14/2022/RSM

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Juraj Tvrdoň

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

348/2021/RSM

15,00 EUR

Terézia Šumichrastová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

Dodatok č. 1

59/2020/D1 2021

Neuvedené

Slovenský atletický zväz

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

353/2021/RSM

20,00 eur za obrad a 10,00 eur za prejav

Mgr. Štefánia Truchlá

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

352/2021/RSM

2,50 eur za jednu stranu

Bohuslav Šikulínec

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

351/2021/RSM

15,00 EUR

Anna Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

350/2021/RSM

20,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

13.01.2022

Dodatok č. 1

207/2021/D1/2021

213 823,20 EUR

ESPIK Group s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2022

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB

5/2022

18 € (slovom: osemnásť eur) za hodinu.

Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.01.2022

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100332 do 2021/0100356

528,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.01.2022

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

1/2022

Neuvedené

Mesto Púchov

Mesto Dubnica nad Váhom

30.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

364/2021

2 990,00 EUR

Verea, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: