Obsah

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách 

Stránka

Dobrý deň. chcel by som sa opýtať na rozmiestnenie nových červených kontajnerov na elektroodpad. Zatiaľ som videl v meste dva. Myslím si, že by sa mohol jeden osadiť aj pri tzv. Účku. býva tu dosť veľa ľudí a elektroodpadu je tu istotne dosť. Voľakedy sa dali aspoň baterky odhodiť do zbernej nádoby v potravinách na kopci. Tie zmenili majiteľa a je po nádobe. Ďakujem (Vložené 31.03.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Mesto v polovici marca osadilo červeno-biele kontajnery na malý elektroodpad, batérie a akumulátory celkovo v deviatich lokalitách. Nachádzajú sa na parkovisku priamo pod kaštieľom, na kontajnerových stojiskách pri Doors Pube a pri Základnej škole s materskou školou C I 32, na Bratislavskej ulici vedľa bytového domu č. 437, na kontajnerovom stojisku C II vedľa bytového domu č. 99, pri zastávke mestskej hromadnej dopravy na Ulici hasičskej 4227, pri parkovisku a stojisku kontajnera na sklo Pod hájom 964, na Ulici k Váhu za predajňou záhradkárskeho centra či pri cintoríne na Prejtskej ulici. 

Najbižšie k lokalite "Účko" sú tak kontajnery na Hasičskej ulici a pri bytovom dome č. 964. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 02.04.2020
Dobrý deň, Nedali by sa otváracie hodiny na zbernom dvore upraviť tak, aby jeden deň bol otvorený radšej v popoludňajších hodinách? Tí, ktorí chodia do práce nemôžu ho využiť a potrebovali by ho. (Vložené 02.04.2020)

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na dopyt zo strany obyvateľov technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., doplnili otváracie hodiny zberného dvora nasledovne: Pondelok 7.00 h - 11.00 h, streda 7.00 h - 11.00 h a 15.00 h - 17.00 h, piatok      7.00 h - 11.00 h. Viac informácií nájdete v tomto článku: https://bit.ly/39woGYI. Zároveň žiadame obyvateľov mesta, aby používali ochranné pomôcky na ruky i tvár. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 02.04.2020
Dobrý večer! Mám jeden dotaz na Vás.V budove bývalej II.ZŠ na Partizánskej ulici, ktorá je v správe mesta, na mieste, kde bola v minulosti Charita, sa zdržiavajú počas nocí bezdomovci. Miesto je veľmi znečistené odpadkami, exkrementami a pod...Máme pocit, že už sa nasťahovali aj do priestoru budovy, kde sú rozbité okná.Boli by sme radi, aby došlo ku nejakej zmene, bývame neďaleko a sú tu aj deti a máme obavy z šírenia chorôb, infekcii, a práve o to viac v tejto dobe šírenia koronavírusu. Ďakujem a verím v skorú nápravu! (Vložené 24.03.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Mesto na základe Vášho podnetu vykonalo obhliadku zadnej časti bývalej jedálne v objekte bývalej II. základnej školy, kde sa v minulosti nachádzala charita. Zamestnanci mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, m. p. o., okolie vyčistili od odpadu a budovu zabezpečili proti vstupu. Zároveň mesto vyzvalo mestskú políciu, aby budove v rámci svojich nočných obhliadok venovala pozornosť. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Iveta Jurisová, riaditeľka DUMAT, m. p. o., 31.03.2020
Dobrý deň. Je ešte možné obdržať od mesta kompostér? Ak áno, ako to vybavím. Ďakujem. Hagara M. (Vložené 27.03.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že obyvatelia rodinných domov si aj naďalej môžu podávať žiadosti o záhradný kompostér s objemom do 600 litrov. V súčasnej situácii odporúčame vyplniť žiadosť vo forme on-line formulára na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdmnMY-OAgjCQV2cc0PH4ePZG3qKElg9GB3A445Hk_-ECgg/viewform

Kompostér si je následne možné vyzdvihnúť osobne v Stredisku triedeného zberu na Ulici Andreja Sládkoviča 1678/21 v Dubnici nad Váhom s príslušnou ochranou tváre. Môžete tak urobiť od pondelka do piatku, každý deň od 6.30 h - 13.30 h.

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 31.03.2020
Dobrý deň, musím sa priznať, že som sa potešil. Čítal som článok o začiatku boja s reklamným smogom v meste, určite to bude na nervy, ale nevzdávajte to. Je až neuveriteľné, v akom hojnom počte sa nachádzajú na tak malom priestore (111 kusov, iba na hlavne ceste). Vždy som ich vnímal negatívne, no a určite nebudem sám, koho skôr tieto reklamy otravujú a odvádzajú pozornosť, a tým pádom je nemožné si užiť špecifický ráz Dubnice. Nakoniec z tých "stavieb" zostane iba odpad. Takže veľmi kvitujem vašu inciatívu a teším sa na výsledky. Bolo by to priam až nevídané zažiť cestu do Dubnice, počas ktorej by neexistoval tento reklamný smog. Dúfam,že sa toho dožijeme :-) Veľa zdaru. (Vložené 16.03.2020)

Dobrý deň,  veľmi pekne ďakujeme za Vašu pozitívnu spätnú väzbu. Ceníme si ju a je pre nás povzbudením do ďalšej práce. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 17.03.2020
dobrý deň prajem, rád by som sa pozrel na videozáznam z 11. neplánovaného rokovania MsZ, na ktorom sa konala voľba HK. Ďakujem za odpoveď a zverejnenie, PM. (Vložené 17.02.2020)

Dobrý deň, videozáznam je dostupný na tejto adrese: https://www.youtube.com/watch?v=WfALKyImMjI&feature=youtu.be

S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 17.03.2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či naše ekológiu podporujúce mesto / elektrobicykle, vysoká miera separácie komunálnych odpadov / neuvažuje so zavedením parkovacej politiky, ktorá by podľa môjho názoru isto obmedzila úbytok zelených plôch na výstavbu nových parkovísk. Tiež by sa zvýšil aj príjem mesta, a čiastočne uhradili náklady na ich výstavbu a údržbu. Parkovacia politika funguje aj v menších mestách, napr. v Modre. Ďakujem (Vložené 02.03.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. V meste, akým je Dubnica nad Váhom, sa zrejme skôr či neskôr zavedeniu parkovacej politiky nevyhneme. Prvým krokom, ktoré nové vedenie mesta vykonalo v tejto oblasti, bol dôkladný monitoring statickej dopravy v meste. Monitoring ukazuje presné počty vozidiel, ktoré na jednotlivých sídliskách parkujú mimo oficiálnych státí, resp. parkujú na priestupok. Vďaka tejto analýze dokážeme definovať chýbajúce kapacity a navrhnúť riešenie. Súčasťou monitoringu je aj identifikácia vozidiel, ktoré nepatria rezidentom, resp. ide o dodávky a iné firemné vozidlá, ktoré by mohli byť pokojne odparkované mimo sídlisk na periférii. Mesto tak už na tento rok navrhlo priamo do rozpočtu financie, ktoré budú využité na úpravu parkovísk tak, aby sa zvýšila ich kapacita, a to tam, kde to priestorové podmienky umožňujú. Ako však píšete, túto situáciu je potrebné riešiť komplexne a pre celé mesto, pretože chýbajúce kapacity pri neustále narastajúcom počte vozidiel by si vyžadovali obrovský zásah do zelených plôch, čomu sa chce vedenie mesta vyhnúť. Touto situáciou sa preto zaoberá komplexne a o všetkých prijatých opatreniach bude verejnosť včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 17.03.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je možné ,že v blízkosti mestskej polície v Dubnici nad Váhom v Chateau Mignon došlo k zničeniu zimnej záhrady ,terasy a vzniká tam skládka a zrejme tam prespávajú bezdomovci a fetuju rôzne indivíduá. Ďakujem za odpoveď (Vložené 04.03.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s touto otázkou obrátili. Budova Chateau Mignon sa nachádza v rukách správcu konkurznej podstaty. Mesto s predmetnou spoločnoťou komunikovalo a vyzvalo ju na nápravu vzniknutnej situácie, zabezpečenie budovy proti vstupu i posilnenie kapacít SBS služby, ktorá by mala budovu strážiť. Veríme, že dôjde k náprave. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 17.03.2020
Z akého dôvodu je otváracia doba Pošty na Kollárovej ulici iná na stránke pošty na internete ako tá na prevádzke uvedej Pošty? (Vložené 19.02.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. V tejto otázke Vám však odporúčame obrátiť sa priamo na niektorý z kontaktov Slovenskej pošty, a. s. Nakoľko ide o samostatnú akciovú spoločnosť, mesto nezodpovedá, resp. nedokáže ovplyvniť správnosť a súlad údajov, ktoré má Slovenská pošta, a. s., zverejnené na svojom webovom sídle, resp. na svojej pobočke. S predmetným upozornením preto odporúčame kontaktovať konkrétneho pracovníka pošty alebo využiť niektoráý z elektronických kontaktov. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 10.03.2020
Dobrý deň, prosím Vás, kto konkrétne objednáva výkon revízií elektrických zariadení v objektoch a škôl spadajúcich pod správu mesta Dubnica nad Váhom? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď (Vložené 28.02.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že revízne prehliadky škôl, škôlok a školských zariadení si zabezpečujú jednotlivé právne subjekty. 

Ľubomír Vysocký, energetik mesta, 10.03.2020

Stránka