Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Stránka

Dobrý deň, chcem sa spýtať na venčenie psov bez vodítka v obytnej zóne medzi panelákmi (bojové plemená)? (Vložené 06.01.2023)

Dobrý deň, voľný pohyb psa upravuje zákon č. 282/2002 Z. z. a všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom. V ňom sa píše, že voľný pohyb psa je zakázaný len na miestach viditeľne označených grafickou značkou alebo tabuľou Zákaz vodenia psov bez vôdzky, akú nájdeme napr. pri vstupe do Parku J. B. Magina. 

Mesto nemôže vo VZN postupovať nad rámec zákona a zakázať voľný pohyb psov napr. vo vnútroblokoch.  Vo vnútroblokoch sídlisk teda pohyb psa bez vôdzky dovolený je. No osoba, ktorá psa vedie, je povinná zabezpečiť, aby pes nikoho neohrozoval, a to bez ohľadu na plemeno. Po prípadnom útoku  psa okrem priestupkového konania za porušenie povinností občianskoprávnej zodpovednosti voči poškodenej osobe zároveň hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť držiteľa psa, resp. toho, kto psa viedol.  

Ideálny na voľný pohyb psa je napr. parčík pre psíky na sídlisku Pod hájom v časti Účko. Naopak, úplne zakázaný je vstup pre psy napr. na cintoríny, detské a športové ihriská, zdravotnícke zariadenia, areály školských a predškolských zariadení, ako aj na štadióny. Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostredia, 17.02.2023
Dobrý deň, plánuje mesto poskytnúť držiteľom parkovacieho preukazu ťzp rezidentské parkovacie miesta? Ďakujem za odpoveď. (Vložené 06.02.2023)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Do roku 2018 bolo možné vydávať povolenie pre občanov s ŤZP aj na konkrétne číslo motorového vozidla. Toto však bolo zrušené pre pre diskrimináciu ostatných vodičov, ktorí sú taktiež osoby s ŤZP. Momentálne je situácia taká, že na pozemnej parkovacej ploche musia byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby. Mesto preto vytvára parkovacie miesta pre osoby s ŤZP pri výstavbe nových parkovísk v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a taktiež na už vybudovaných parkovacích miestach aj na základe požiadaviek osôb s ŤZP. Teda pokiaľ je osoba držiteľom parkovacieho preukazu, môže písomne požiadať o umiestnenie dopravnej značky pre osoby s ŤZP, ale zároveň na takomto mieste môžu stáť motorové vozidlá aj iných osôb s platným preukazom ŤZP. Mesto spravidla žiadateľovi vyhovie, prípadne žiadosť odstúpi na posúdenie dopravnej komisii. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Bc. Miroslav Faltejsek, referát dopravy, 17.02.2023
Dobrý deň prosím vás mám adresu Mesto Dubnica nad Váhom kde mám volebnú miestnosť ďakujem (Vložené 21.01.2023)

Dobrý deň, tak ako aj v prípade volieb je v tomto prípade občanom priradený volebný okrsok č. 1 - teda Centrum neziskových organizácií. Ďakujeme za porozumenie. 

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 23.01.2023
Dobrý deň, chcela by som sa informovať či je možné môjmu tatovi uplatniť zľavu za komunálny odpad ak je držiteľom preukazu ZŤP a ma 71 rokov. Na akú zľavu má nárok. Ďakujem (Vložené 02.01.2023)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vašou otázkou obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle VZN č. 5/2022 zo dňa 14.12.2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa Článku VI. Zníženie alebo odpustenie poplatkov podľa ods. 3. má Váš otec nárok na zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2023 o 20 %, nakoľko je držiteľom preukazu ŤZP. Potrebným dokladom je preukaz ŤZP alebo ŤZP/S k nahliadnutiu a čestné vyhlásenie o držaní preukazu ŤZP alebo ŤZP/S, ktoré je prílohou VZN č. 5/2022 - príloha č. 6. Doklady je možné predložiť osobne v klientskom centre mestského úradu - poplatok za komunálny odpad, prípadne zaslať na e-mail: michaela.mihalechova@dubnica.eu alebo eva.kuricova@dubnica.eu. Ďakujeme za porozumenie. S úctou a pozdravom 

Bc. Michaela Mihálechová, Odborný referent daní a poplatkov, 09.01.2023
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať kedy mesto plánuje opraviť prístupovú cestu k bytovému domu č. 648/48, keďže parkovisko pri bytovom dome je postavené už druhý rok, ale cesta je v žalostnom stave. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 05.01.2023)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vašou otázkou obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ ide o prístupovú komunikáciu na sídlisku Pod kaštieľom, je naplánovaná kompletná rekonštrukcia komunikácie a aj jej odvodnenia, tiež v tejto lokalite mesto doplní chodník a stojisko polopodzemných kontajnerov, a to v očakávanom časovom horizonte v roku 2023, v prípade komplikácií v roku 2024. Ďakujeme za porozumenie. S úctou a pozdravom 

Bc. Adam Minárech, stavebný úrad, 09.01.2023
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či so mestského sociálneho šatníku je možno doniesť nosené, ale zachované oblečenie? Ďakujem za odpoveď. (Vložené 24.11.2022)

Dobrý deň, do sociálneho šatníka v dome kultúry (vstup z ľavej strany od garáží) je možné nosiť okrem nenoseného i používané oblečenie, ktoré by však malo byť nepoškodené, čisté a poskladané. Šatstvo možno priniesť alebo si v prípade potreby vyzdvihnúť vždy v utorok od 13.00 h do 16.00 h. Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 13.12.2022
Kto si môže podať žiadosť o pridelenie ponajomneho bytu.Dakujem prosím odpovedzte mi (Vložené 18.11.2022)

Dobrý deň, požiadať o pridelenie nájomného bytu môže osoba, ktorá je plnoletá a má trvalý pobyt na území mesta, nevlastní inú nehnuteľnosť (byt, dom), nemá záväzky voči mestu a zároveň nemá možnosť riešenia bytovej situácie iným spôsobom. Presné znenie podmienok, ktoré musí žiadateľ spĺňať, je zverejnené na dumat.sk/podmienky-pridelovania/. Pripomíname, že v súčasnosti je možné žiadať iba o existujúce nájomné byty a zaradiť sa tak do zoznamu žiadateľov o ich pridelenie. O nové nájomné byty, ktoré sú práve vo výstavbe, resp. rekonštrukcii, bude možné žiadať až po tom, čo mestské zastupiteľstvo schváli pravidlá ich prideľovania tak, aby boli verejne známe a transparentné. Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 21.11.2022
Dobry den, dostali sme včera do schranky oznam o volbach ale len 2x a mame už 18 ročneho syna bude zapisany v harku, aby mohol volit ?dakujem za odpoved Porubčanova a Pekny den (Vložené 28.09.2022)

 

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Oznámenie o čase a mieste konania volieb je určené pre domácnosť, teda nie je pre každého jednotlivca zvlášť. Do schránky vám boli doručené dve oznámenia, pretože jedno sa týka volieb do orgánov samosprávy obcí a druhé volieb do orgánov samosprávnych krajov. Ďakujeme za porozumenie. 

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 18.10.2022
je mozne dostat ešte sociálny byt resp najo.ne bývanie. sme partnery 4r zamestnaný v prenájme co nie je udržateľné nakoľko obaja sme vekom po 40tke. platíme vyse500e avieme ze mesto disponuje bytmi ktoré užívajú aj neplatiči a mame za to ze treba pomáhať v prvom rade slušným ludom (Vložené 08.10.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je možné si podať na mestskú príspevkovú organizáciu DUMAT, m. p. o. Podrobnejšie informácie nájdete na www.dumat.sk v sekcii Byty. Upozorňujeme, že momentálne je možné podávať žiadosti len o pridelenie existujúcich nájomných bytov, zatiaľ nie o tie, ktoré sú momentálne vo výstavbe. Ubezpečujeme Vás, že mesto neplatičov netoleruje. Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 18.10.2022
ako si požiadať o najomny byt v dubnici (Vložené 08.10.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je možné si podať na mestskú príspevkovú organizáciu DUMAT, m. p. o. Podrobnejšie informácie nájdete na www.dumat.sk v sekcii Byty. Upozorňujeme, že momentálne je možné podávať žiadosti len o pridelenie existujúcich nájomných bytov, zatiaľ nie o tie, ktoré sú momentálne vo výstavbe. Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta, 18.10.2022

Stránka