Obsah

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 

Stránka

Dobrý deň, za panelákom 1096/82, Pod hájom – od zadného vchodu- je už takmer 25 rokov časť chodníka v žalostnom stave. Dnes som to nafotil, no bohužiaľ sa tu nedajú priložiť prílohy. Posledný úsek chodníka cca 10 metrov nepokrýva asfalt tak, ako ostatnú časti chodníka. Tento 10 metrový kúsok nikdy nedorobili. Stav pretrváva od r. 1982 kedy sme sa sem nasťahovali. Spočiatku to až tak nevadilo, betón bol rovný, no v súčasnosti je betón "vyžraný" do hĺbky aj cca 7 cm čo spôsobuje všetkým problémy pri chôdzi, nehovoriac o tom že si tam človek oderie obuv a hocikto môže prísť k úrazu. Prosím Vás je možné po 37 rokov opraviť, resp. dorobiť časť tohto chodníka? Fotky môžem poskytnúť, môžete ma kontaktovať na uvedenom maily v záhlaví. Vďaka za odpoveď (Vložené 19.07.2019)

Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa na nás s Vaším podnetom obrátili. Bohužiaľ, stav, v ktorom sa chodníky v meste nachádzajú, nevznikol za jeden ani dva roky. Ide o pretrvávajúci problém, ktorý treba systematicky riešiť. Aby vedenie mesta mohlo definovať tie konkrétne chodníky, ktoré si prioritne vyžadujú opravu, bolo potrebné zmapovať stav chodníkov na území celého mesta. Až následne je možné podľa stavu ich poškodenia určiť všetky tie, ktoré si opravu vyžadujú urgentne. Stav komunikácií a chodníkov je momentálne podrobne zmapovaný v evidencii vedenej referátom správy majetku. Aj táto lokalita je zaznamenaná v evidencii ako jedna z prioritných. Opravy budú postupne zaraďované do plánu opráv, v závislosti od určenia priorít a finančných možností mesta. O zozname úsekov, ktoré prídu na rad ako prvé, ako aj o termíne samotných prác budeme obyvateľov včas informovať. Dovtedy veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobry deň. Na Centrume II.smerom na dom brannosti, je poškodena cesta. Diera uprostred cesty. Pred niekolkými tyždňami ste to vyriešily tabulou strčenou do diery. Odvtedy sa nič s dierou na ceste nerobí. Na čo sa čaká? Ďakujem (Vložené 12.08.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili.  Mesto Dubnica nad Váhom sa týmto problémom zaoberá v potrebnej postupnosti krokov. Najskôr bolo potrebné odhaliť príčinu prepadu v asfalte a následne zvoliť správny postup nápravy. Oslovili sme preto Považskú vodárenskú spoločnosť, ktorá vykonala prieskum sondou a vylúčila, že by sa problém týkal ich kompetencií. Technické služby mesta preto zasypali jamu kamennou drťou a trochou asfaltu a následne kontrolovali sadanie materiálu a stav prepadliska, aby sa predišlo neefektívnemu reparovaniu, pokiaľ mesto nepoznalo príčinu. V stredu 4. 9. 2019 sa realizovala oprava predmetnej lokality - vykopanie, zhutnenie a betónová stabilizácia. Po vyzretí betónu bude povrch vyasfaltovaný, a to v predpokladanom časovom horizonte jedného týždňa. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom možnosti osvetlenia autobusového nástupišťa ZŤS. Vo večerných hodinách a v zime aj v skorých ranných hodinách keď dochádzajú ľudia do práce do závodu je od nástupišťa až po brány závodu tma ako v rohu. Chodia tadiaľ s baterkami v rukách a svietia si pod nohy aby na tom nie moc vyhovujúcom teréne neprišli nebodaj k úrazu. Mám za to, že by dosť pomohlo aspoň osvetlenie nástupišťa. Veď je to fungujúce nástupište, prečo nie je osvetlené ako aj v iných mestách? Ďakujem za odpoveď. (Vložené 14.08.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Pozemok, na ktorom sa predmetné nástupište nachádza, nie je v majetku mesta Dubnica nad Váhom. Mesto zo zákona nemôže zasahovať do majetku, ktorý nevlastní, resp. nie je jeho správcom. Autobusové nástupište v minulosti prevádzkovala spoločnosť ZŤS, nakoľko priestor bol súčasťou areálu ZŤS. Podľa evidencie z  katastra je v súčasnosti celý priestor vrátane autobusových nástupíšť majetkom nového vlastníka – spoločnosti Organizátor RIDS, a. s. Mesto sa v záujme svojich obyvateľov na spoločnosť obráti so žiadosťou o osvetlenie predmetného autobusového nástupišťa. V prípade záujmu obyvateľov pripájame kontakt na vlastníka priestoru cmarko@sirs.sk. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobrý deň. Kedy budú konečne v poriadku kocky, dlažba na námestí pred OD Fix? Sú zle položené na krivom podklade, hýbu sa, keď stúpite na kraj druhá strana sa zdvihne, už tam spadli desiatky ľudí a spôsobili si úraz, boli tam zlomené ruky, nohy, rozbité hlavy...Takýto stav je od novosti, asi pred 6 rokmi som sa na to pýtal na meste a dodnes sa to nedalo do poriadku. Ďakujem. (Vložené 03.09.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vaším podnetom obrátili. To, v akom stave sa námestie nachádza, vedenie mesta trápi rovnako, ako jeho obyvateľov. Námestie, v akom ho súčasné vedenie mesta zdedilo, je v nedobrom stave a vyžaduje si komplexné riešenie. Zámerom vedenia mesta je, aby sa z Námestia Matice slovenskej stalo nielen bezpečné a funkčné miesto na stretávanie sa obyvateľov, ale aj obľúbená zóna, kde budú ľudia radi chodievať a tráviť voľný čas. Ak by sa pristúpilo takpovediac len k výmene poškodenej dlažby, problém by sa mohol opakovať a vyžadovať si ďalšie - opakované investície. Mesto chce preto ľuďom ponúknuť komplexné riešenie, ktoré bude funkčným a dlhodobým. Okrem opravy zlého stavu námestia by malo zohľadňovať aj ďalšie požiadavky, ktoré sa na tento priestor vzťahujú, ako napr. verejné toalety, viac zelene atď. Takýto návrh, ktorý prinesie celkové, nielen čiastkové vyrišenie stavu námestia, si vyžaduje istý čas na zhotovenie a následné predstavenie verejnosti. Preto všetkým obyvateľom mesta zatiaľ ďakujeme za porozumenie. Samozrejme, v tomto čase má mesto v pláne venovať pozornosť aj samotným dlažobným kockám, ktoré čiastočne upraví do takej miery, aby neohrozovali bezpečnosť obyvateľov mesta, kým sa podarí pristúpiť k rekonštrukcii námestia. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za možnosť položiť otázku a prispieť tak tiež k chodu nášho mesta. Rád by som zistil, aké sú možnosti obmedzenia rýchlosti motorových vozidiel na ulici Športovcov, konkrétne v úseku workoutove ihrisko, nová tribúna, vstup do športového areálu. Ako obyvateľ sídliska Pod kaštielom a otec syna, ktorý denne navštevuje tréningy na štadióne mám obavy, aby nedošlo pri prechádzaní cez cestu k nešťastiu.Týka sa to samozrejme všetých občanov, ktorí cestu prechádzajú. V poslednom období tadiaľ niektorí vodiči jazdia naozaj rýchlo. V minulosti tam myslím boli osadené retardéry. Nestálo by za úvahu ich tam osadiť opäť už len kvôli deťom chodiacich na tréningy a športovým podujatiam? Ďakujem vopred za odpoveď. (Vložené 04.09.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s Vaším pondetom.  Vedenie mesta si potrebu spomalenia dopravy v tomto úseku uvedomuje, preto v tomto čase pripravuje projektovú dokumentáciu na spomalenie prejazdu cez križovatku v tesnej blízkosti vstupu do areálu, a to jej celkovým zdvihnutím oproti úrovni vozovky. Celá križovatka tak bude spomaľovacím prahom, nakoľko bude zdvihnutá nad úroveň vozovky. O termíne realizácie prác budeme obyvateľov mesta včas informovať, pre vedenie mesta však patrí táto oblasť k jedným z prioritných. Dovtedy ďakujeme veľmi pekne za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobrý deň. Je mesto ochotné riešiť problém chovu zvierat uprostred mestskej ulice Bottova, tzv. "farmu Slávik"? Obťažuje nás smrad, potkany , potulujúce sa zvieratá a nepríjemné štípajúce muchy.Kto má kompetencie na zrušenie chovu zvierat v mestskej časti? (Vložené 04.09.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vašou otázkou obrátili. Otázkou chovu zvierat v blízkosti Vážskeho kanála sa mesto intenzívne zaoberá. Prvé konkrétne kroky mesta sa už podarili a smerujú k vyriešeniu tohto dlhotrvajúceho problému. V mesiaci júl sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Petra Wolfa s vlastníkmi priľahlých domov na Bottovej ulici, na ktorom primátor prítomných informoval o postupe mesta pri riešení tohto problému. Farma sa nachádza na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale vo vlastníctve viacerých súkromných majiteľov. V tejto súvislosti mesto spolupracuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov a poskytlo im právny servis pre ukončenie nájomných zmlúv na chovom zabraté pozemky. Po uplynutí výpovedných lehôt mesto spoločne s vlastníkmi pozemkov pristúpi k ďalším právnym krokom smerujúcim k odstráneniu tohto nežiaduceho stavu. Pre úplnosť informácie zdôrazňujeme, že vlastníkom pozemkov, na ktorých sa uvedená farma nachádza, nie je mesto ale súkromné osoby, kompetencie mesta sú v tomto smere preto obmedzené. Viac sme o danej téme napísali v tomto článku: https://bit.ly/2kBUAiW. Článok je však stašrieho dátumu, od ktorého mesto v konaní značne pokročilo. Robí tak v medziach zákona nad rámec svojich kompetencií so záujmom pomôcť obyvateľom danej lokality. Ďakujeme za poorozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 09.09.2019
Dobrý večer, neplánuje mesto pridať ešte lavičky pri ZpS Dubina, lebo ich je tam málo.Ďakujem za odpoveď. (Vložené 22.07.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s Vaším podnetom. Pri Zariadení pre seinorov DUBINA, m. r. o., mesto osadilo dve nové lavičky, ktoré nahradili tie, ktoré boli v tomto období zničené. Dve nové lavičky má mesto v úmysle osadiť pri zariadení v mestskej časti Prejta. Vašu požiadavku však evidujeme a zaradíme ju do dlhodobého plánu osádzania lavičiek v meste. Ďakujeme za porozumenie. 

Mgr. Veronika Rezáková, 09.08.2019
Dobry den, chcela by som sa informovat alebo skor dat do pozornosti kaplnku, ktora sa nachadza v dubnickom kastieli. Pred viacerymi rokmi bola este pouzivana aj na bohosluzby, no po tom ako ju vandali ponocili, sa zatvorila. Bolo by mozne v buducnosti jej spristupnenie? Planuje as jej rekonstrukcia? Dakujem (Vložené 21.07.2019)

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.

Radi by sme Vás informovali, že vedenie mesta Dubnica nad Váhom má záujem zrekonštruovať aj ďalšie časti Dubnického kaštieľa. Projekt na rekonštrukciu časti kaštieľa je už vypracovaný, v tomto čase žiadame o eurofondy a čakáme na posúdenie našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Veríme, že budeme uspešní. Ak sa tak stane, práce na oprave kaštieľa by mohli začať už v priebehu budúceho roka. Ďakujeme Vám za porozumenie. 

Mgr. Veronika Rezáková, 24.07.2019
Dobrý deň, v niektorých mestách majú plán kosenia trávy prispôsobenú poveternostnej, teplotnej situácii, aká je v lete. Teda - nekosia trávnaté plochy až na zeminu, nechávajú trávu dlhšiu. Je to pre dobré udržanie vlhkosti a aj preto, že ostane tráve pekne zelená. Ja sa pýtam, prečo u nás každoročne v lete kosia trávu pomaly ozaj až do hliny?? Tým pádom tráva na tom prudkom slnku zoschne, zošltne a veru, nie je na ňu pekný pohľad. Čo keby sa kosci nad tým zamysleli, alebo poverený človek, a trávu nechali narásť do určitej výšky a tú udržiavali? Každé leto sami iste vidíte aký dopad má kosenie trávy v našom meste. Bez rozumu čo najviac vykosiť a nedbať na to, ako to bude o deň, dva, týždeň vyzerať. Nehovoriac o tom, ako sa z tej uschnutej zeminy veľmi práši. Viete sa na to pozrieť a pokúsiať sa o nápravu? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň. (Vložené 21.07.2019)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili a dali nám vedieť Váš názor. 

Radi by sme Vás informovali, že tento rok sme sa z dôvodu ochrany prirodzených opeľovačov rozhodli v našom meste zaviesť celkom po prvýkrát biodiverzitné lúky. Ide o vytypované územia a lokality, do ktorých sa v rámci kosby nezasiahne. Cieľom je nielen podpora biodiverzity, prirodzených opeľovačov a porastov, ale aj snaha myslieť environmentálnejšie. Aj týmto spôsovom sa snažíme o prírode blízke obhospodárovanie porastov. Viac si v prípade záujmu môžete prečítať na tejto adrese: https://bit.ly/31TCOJ7 

Pokiaľ ide o Vaše ďalšie podtrehy, v tomto roku sa začala štandardne prvá kosba koncom apríla, počas ktorej sa prvé 2 týždne kosili trávniky vyrastené vo výške 20cm na štandardnú výšku 5 cm. Potom nasledovalo obdobie dažďov, ktoré trvalo do začiatku mesiaca jún a za ním nasledovalo slnečné obdobie, takže pri druhej kosbe tráva v dôsledku vlahy a tepla začala prudko vyrastať. Taktiež sa dodržala výška kosenia 5 cm.Bohužiaľ pretrvávajúce teplá bez dostatku vlahy zastavili rast trávy hlavne na slnečných miestach bez stromov. Bohužiaľ, dlhodobá predpoveď počasia na mesiac dopredu u nás nie je presná, takže iba odhadom v letných mesiacoch júl až august budeme výšku kosenia (na 10cm) konzultovať s dodávateľmi prác. 

Ďakujeme za Váš postreh a prajeme pekné letné dni. 

Daniela Gašparová / Veronika Rezáková, 24.07.2019
Dobrý deň, dá sa nejak riešiť parkovanie firemných áut okolo bytoviek? Konkrétne Centrum II. 74, nakoľko firma MP taxi tu priebežne parkuje min. 5 taxíkov a obyvatelia bytovky nemajú kde parkovať. Ďakujem. (Vložené 21.07.2019)

Dobrý deň, 

ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s týmto podnetom. Zrejme neexistuje žiadny zákon ani iný platný právny predpis, ktorý by riešil státie viacerých motorových vozidiel jedného majiteľa, resp. obyvateľa bytového domu.

Mesto má v tomto čase zmonitorované počty vozidiel, ktoré parkujú na jednotlivých sídliskách mimo vyznačených plôch na státie, aby sme dokázali vyhodnitiť potrebu nových parkovacích miest na jednotlivých sídliskách a dokázali navrhnúť adekvátne riešenie situácie.

Zároveň sa chce mesto postupom času zamerať aj na vozidlá, ktoré nepatria rezidentom (najmä firemné autá, dodávky a pod.- teda aj vozidlá taxislužby, o ktorých píšete) a navrhnúť v rámci parkovacej politiky také riešenie, aby neboli obmedzovaní obyvatelia daného sídliska. 

Ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky v tejto téme, pokojne sa môžete obrátiť priamo na referát dopravy, napr. na kolegu p. Faltejska, ktorý Vám rád otázky zodpovie, prípadne vysvetlí situácie a jej riešenie: 

Telefón: +421424455743
Mobilný telefón: +421 918 117 047
E-mail: miroslav.faltejsek@dubnica.eu

Ďakujeme za porozumenie. 

Mgr. Veronika Rezáková, 24.07.2019

Stránka