Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 

Stránka

Dobrý deň chcela by som sa spýtat kdo má nastarosti semafory pri tescu ďakujem (Vložené 09.06.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vašou otázkou obrátili. Semafory pri hypermarkete TESCO má vo svojej správe mesto Dubnica nad Váhom. Semafor je však už starší a momentálne vykazuje poruchy, ktorých oprava bude náročná technicky i z hľadiska financií, mesto preto v tomto čase pracuje na presnom určení poruchy. Obyvateľom preto ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 16.06.2020
Dobrý deň, plánuje mesto niečo s budovou bývalej Sociálnej poisťovne? Pamiatka chátra a aj tráva je v parčíku riadne vysoká. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 09.06.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že objekt vrátane pozemku (parku) nepatrí  mestu Dubnica nad Váhom. Vlastníkom uvedených nehnuteľností je SOCIÁLNA POISŤOVŇA so sídlom v Bratislave. Mesto Dubnica nad Váhom preto nemôže s danými nehnuteľnosťami disponovať a zasahovať do ich stavu. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku mesta, 15.06.2020
Dobrý deň. Kedy plánuje mesto otvoriť detské ihriská? Ministerstvo zdravotníctva už povolilo otvorenie detských ihrísk ale naše mesto ešte stále nechalo ihriská opáskované. Ďakuejm za skorú odpoveď. (Vložené 27.05.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Mesto začalo s dezinfekciou prvých siedmich detských ihrísk v poslednom májovom týždni, od dnesšného dňa, teda od pondelka 8. júna 2020, mesto dezinfikuje aj ďalšie dve detské ihriská, a to pred OD ABC a detské ihrisko pri budove pošty. Podrobnejšie informácie nájdete v tejto správe: https://bit.ly/2MAGkSa 

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie. 

S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 08.06.2020
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako to je tento rok s platením za vývoz smetí a daň z nehnuteľností. Do dnešného dňa som neobdržal žiadnu výzvu o zaplatenie, čo už v minulosti dávno bolo. Bývam na adrese Dca, PH 1362/153-44. (Vložené 29.05.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Tento rok mesto Dubnica nad Váhom začalo s distribúciou rozhodnutí o daniach a poplatkoch v neskoršom termíne, ako býva štandardom, a to v reakcii na epidemiologickú situáciu a jej dôsledky. O mesiac neskôr sa tak posúva aj splatnosť splátok. Viac si o tejto téme môžete prečítať v aktuálnom vydaní Dubnických novín alebo na tejto adrese: https://bit.ly/3dNhOJq

S distribúciou mesto začalo uplynulý týždeň a pokračuje aj v týchto dňoch. Prosíme, aby ste rozhodnutia preberali s adekvátnou ochranou dýchacích ciest a s vlastnými písacími potrebami.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 08.06.2020
Dobrý deň, bol by podľa Vás dobrý nápad, keby mala v budúcnosti Dubnica svoje mestské rádio, ktoré by pokrývalo aspoň okres a okrem hudby by informovalo o dianí a doprave v meste a v okrese, a vysielalo naživo kultúrne udalosti, či iné akcie v meste a okrese? Ďakujem a s pozdravom (Vložené 29.04.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Každý komunikačný kanál, ktorý je dostatočne atraktívny na to, aby dokázal cieľovú skupinu osloviť, je určite prospešný, najmä z hľadiska zvýšenia informovanosti o dôležitých témach zo života v meste. Loklálne, resp. regionálne rádio alebo akékoľvek iné médium musí byť dostatočne kvalitné na to, aby malo adekvátnu sledovanosť (počúvanosť) a dokázalo prežiť. Takúto iniciatívu ako mesto privítame, sami však o jeho zriadení vzhľadom na finančnú náročnosť momentálne neuvažujeme. Ďakujeme za porozumenie. S úctou a prianím všetkého dobrého 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 13.05.2020
Dobrý deň, ako mám postupovať, keď potrebujem potvrdenie o zaplatení odvozu odpadu/ročná vymera/, keď bývame v podnájme. Bývame a platíme za odped už 17 rokov tu v Dubnici nad Váhom a tento rok od nás žiadajú potvrdenie, nakoľko nám prišlo zaplatiť za odpad pre 4 osoby v mieste trvalého pobytu na Novej Dubnici, kde nežijeme. Ďakujem (Vložené 11.05.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že pre vystavenie potvrdenia, týkajúceho sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je potrebné vedieť meno a priezvisko žiadateľa a adresu, kde sa v Dubnici nad Váhom zdržiava. Po predložení požadovaných údajov a následnej kontrole v agende komunálny odpad bude potvrdenie vystavené a zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne vydané počas úradných hodín Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Pre bližšie informácie sa obráťte na zodpovednú osobu e-mailom: michaela.mihalechova@dubnica.eu alebo telefonicky: +421424455734. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Bc. Michaela Mihálechová, ekonomické oddelenie, 13.05.2020
Dobrý deň, prosím plánuje mesto v dohľadnom čase ošetriť stromy na sídliskách? Mnoho z nich má vyschnuté konáre, a tieto ohrozujú ľudí prechádzajúcich popod tieto stromy a autá, ktoré pod nimi parkujú. Za príklad dávam naše sídlisko na Centrum 2, konkrétne stromy pri parkovisku pred bytovým domom súpis. č. 94. Ďakujem (Vložené 10.05.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vašou otázkou obrátili. Referát ochrany prírody a správy mestskej zelene vykonáva počas vegetačného obdobia, teda v termíne od 1. 4. do 30. 9., pravidelné obhliadky drevín a zisťuje ich zdravotný stav. Následne mesto realizuje ošetrenie či odstránenie suchých konárov. Orezávanie stromov z hľadiska zdravotného, presvetlenia koruny, podchodných výšok a redukcie koruny sú realizované podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 492/2006 Z.z. vo vegetačnom období. Váš podnet bol priradený do plánu údržby mestskej zelene v roku 2020. Ďakujeme za Váš podnet a porozumenie. S úctou 

Ing. Daniela Gašparová, referát životného prostredia, 12.05.2020
Dobrý deň Kedy, k akému termínu môžeme očakávať očistenie mestských komunikácií (teda najmä chodníkov) po zime tak, ako sme boli zvyknutý v predchádzajúcich rokoch?! Ďakujem za skorú odpoveď (Vložené 05.05.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že kvôli opatreniam Ústredného krízového štábu SR nebolo možné vykonať ručné zametanie chodníkov. Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vďaka uvoľňovaniu týchto opatrení, ktorých cieľom bolo zamedziť šíreniu vírusového ochorenia COVID-19, už nadviazali spoluprácu s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Po vyčistení komunikácií pre motorové vozidlá tak mesto môže od 18. mája pokračovať v čistení komunikácií pre peších.  Ďakujeme za Vaše porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 07.05.2020
Dobrý den,chcela by som upozornit na úle pre včely,ktoré sa nachadzaju v tesnej blízkosti cesty popod kalvariu,smerom ku chate Včielka.Su dost utočné,ohrozený su aj chatáry a záhradkáry.Touto cestou chodia na prechadzky rodiny s detmi i dôchodci,poprosim kompetentnych o pomoc.Dakujem . (Vložené 21.04.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás s Vaším podnetom obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že o chove včiel a ich umiestnení nemá mesto zákonnú kompetenciu rozhodovať. V tejto veci rozhoduje Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, keďže zákonná regulácia týchto spoločenských vzťahov podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov prislúcha do kompetencie orgánov štátnej správy. Odporúčame Vám preto obrátiť sa v tejto veci v prípade záujmu na kompetentné orgány. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 27.04.2020
Dobrý deň, pýtam sa dokedy bude ešte stavebný odpad od nezodpovedných nájomníkov šarapatiť na Partizánskej ulici? Dňa 09,03,2020 som sa vrátil z dovolenky a pod stromami cez predošlý víkend vyrástla kopa odpadu hodná výmeny a prestavby celého domu. V tento deň som poslal podnet aj s foto dokumentáciou. Asi po dvoch týždňoch zmizol nábytok, ale stavebný odpad zostal. Prekvapilo ma , keď mi ZVB oznámila, že mestský policajti sa jej pýtali koho je to odpad? Neveril som vlastným ušiam, lebo všetko bolo v komunikácii s MSÚ. Ako som Vám na jednom Zastupiteľstve povedal, že Vy ste v tomto meste zákon a nečakajte od ľudí že budú žalovať a robiť si sami sebe zle! Stále si myslíte , že kamerový systém je hlúposť? Cez víkend si urobím čas a pôjdem nafotiť kontajnery Pod Kaštieľom a pošlem Vám ďalšie fotky tých našich. Stále si niekto myslí, že mi produkujeme dvojnásobné množstvo odpadu ako niekde inde? Ďakujem za odpovede. (Vložené 17.04.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s Vaším podnetom. Dovoľte nám informovať Vás, že referát životného prostredia už na predmetnom stojisku riešil s mestskou políciou uložený nábytok. Mestská polícia pôvodcovi skládky uložila blokovú pokutu s povinnosťou odpad odpratať. Následne sa na stojisku objavil stavebný odpad. Mesto rovnako pátralo po pôvodcovi odpadu či už komunikáciou s domovými dôverníkmi, ale aj so stavebným úradom na základe ohlášky prerábky bytu. Vec bude preto doriešená mestskou políciou. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 20.04.2020

Stránka