Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke 

Stránka

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, ak mám záujem o vyhradenie vlastného parkovacieho miesta pre osobné auto na mieste môjho trvalého bydliska, tak aký je postup pri žiadosti. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 11.12.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že žiadať o vyhradenie parkovacieho miesta môžu v súlade s VZN len tí obyvatelia mesta, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.  Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP možno vytvoriť na základe žiadosti s priloženým parkovacím preukazom osoby s ŤZP. Referát dopravy pri posudzovaní miest s ŤZP postupuje v zmysle platnej právnej úpravy, kde na  celkový počet vyznačených parkovacích miest vodorovným dopravným značením musí byť vyhradených 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko pre osoby s ŤZP s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na to, že neuvádzate adresu pobytu, ani konkrétnu lokalitu, referát dopravy nemá vedomosť, koľko je v danej lokalite vyznačených parkovacích miest vodorovným dopravným značením a ani počet miest pre osoby s ŤZP. Záverom upozorňujeme na skutočnosť, že miesta s ŤZP sa nevydávajú na konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla, ale na mieste s ŤZP môžu stáť motorové vozidlá s platným preukazom s ŤZP. 

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať napr. na týchto kontaktoch: telefón: +421424455743, mobilný telefón: +421 918 117 047; e-mail: miroslav.faltejsek@dubnica.eu.

 

S úctou    

Miroslav Faltejsek, referát dopravy, 15.12.2020
Dobrý deň p. Rezáková. Obraciam sa na Vás ako hovorkyňu mesta a TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Mestom sa nesie fáma, že už viac ľudí, zamestnancov TSM má ochorenie COV-19. Ako občan dbajúci svojho zdravia a zdravia svojich blížnych, nariadení a vyhlášok som znepokojený takouto, zatiaľ nepotvrdenou informáciou. Z toho dôvodu sa chcem informovať: 1. otázka - je to pravda? Potvrdíte, alebo vyvrátite túto skutočnosť? Ak je to pravda, automaticky vyvstáva 2. otázka - prečo sa mesto Dubnica nad Váhom, poťažmo jej organizácia TSM Dubnica nad Váhom neriadi pandemickým plánom so všetkými povinnosťami? Poprosím vás o naozaj stručnú (a uvážlivú) odpoveď (máme stav núdze a z toho plynúce drakonické tresty) na moje 2 otázky. Ďakujem a zostávam s pozdravom Juraj Zermegh (Vložené 14.12.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že medzi zamestnancami technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., sa už vyskytli prípady ochorenia COVID-19. Všetci pozitívne testovaní zamestnanci i tí, ktorí s nimi boli v kontakte, absolvujú, resp. absolvovali povinnú karanténu. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., postupujú v zmysle nariadení a usmernení regionálneho úradu verejného zdravotníctva, s ktorým situáciu aj konzultovali. Všetci zamestnanci sú navyše každých 5 dní pravidelne testovaní, po poslednom testovaní vyšli všetci negatívne. Ďakujeme za Váš záujem.

 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 15.12.2020
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, aký je postup, ak som zabudla do termínu zaplatiť druhu platbu za komunálny odpad? Ďakujem. (Vložené 12.11.2020)

Dobrý deň, druhú platbu miestneho poplatku za komunálne odpady bolo potrebné uhradiť do 31. 10. 2020. Odporúčame poplatok uhradiť čo najskôr, nakoľko v zmysle § 156 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca dane vyrubí úrok z omeškania. Ďakujeme za porozumenie.  S pozdravom a prianím príjemného dňa 

Eva Kuricová, odborný referent daní a poplatkov, 13.11.2020
Dobrý deň prosím vás bývam v podnájme na občianskom mám trvalý pobyt Dubnica nad Vahom na ktoré odberne miesto mám ísť v nedeľu a o koľkej asi v sobotu som v robote dakujem (Vložené 28.10.2020)

Dobrý deň, odporúčame Vám rešpektovať abecedný harmonogram, ktorý včas zverejníme. Vo Vašom prípade si, prosím, vyberte najbližšie odberné miesto k Vášmu bydlisku (podnájmu). Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 28.10.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy bude opravený chodník pri ceste pred vstupom do parku pri bývalom Jakubovom hostinci. Už niekoľko desaťročí je v dezolátnom stave. (Vložené 30.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že evidujeme stav chodníka, vedúceho  popri stredovom parčíku oproti kaštieľu a Parku J. B. Magina.  V tejto časti mesta Dubnica nad Váhom sa však pripravuje komplexná revitalizácia lokality ako celku. V súčasnosti by preto bolo neekonomické zasahovať do stavu tejto komunikácie. Projekt na revitalizáciu lokality je spracovaný a zaradený do plánu investícií. O termíne jeho realizácie budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Ing. Dana Mutalová, správa majetku mesta, 19.10.2020
Dobrý deň chcem sa opýtať ako je možné že v celom areáli ZŤS nesvieti ani jedna lampa a dokonca ani do závodu keď chodím do práce je to normálne? Lebo ja som to ešte v žiadnom inom meste nezažil akože tu keď človeka prepadne niekto tak nevidí nič mali by ste s tým niečo robiť Chodím do prace na nočné zmeny a bojím sa že má tu niaky bezdomovci alebo kdo môže prepadnúť a ani nebudem vedieť keď je tu taká tma že si ani pod nohy nevidím. (Vložené 30.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať vás, že osvetlenie v areáli ZŤS ani na prístupovej komunikácii k bývalému areálu ZŤS nie je súčasťou verejného osvetlenia a nie je napojené na sieť verejného osvetlenia v meste, preto nefunguje spolu s ostatným osvetlením v meste. Uvedené osvetlenie budoval a vlastníkom bol bývalý podnik ZŤS, ktorý zabezpečoval jeho prevádzku v rámci areálu aj pred areálom a slúžilo pre zamestnancov podniku.  Po skončení činnosti  podniku ZŤS, prevzal osvetlenie spolu s iným majetkom nástupca, ktorý však prevádzku osvetlenia neobnovil. Mesto nie je ani v minulosti nebolo vlastníkom tohto osvetlenia, preto nezabezpečuje jeho prevádzku. Spolu s obyvateľmi však môže mesto apelovať na majiteľa osvetlenia v tejto časti mesta. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku, 19.10.2020
Dobry deň prosim Vás ten prispevok na prvaka musí rodič požiadať?Ďakujem (Vložené 14.10.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujem si Vás informovať, že pokiaľ ide o príspevok od štátu, ten je prideľovaný rodičom žiakov, ktorí nastúpili do prvého ročníka, automaticky, bez nutnosti podania si žiadosti. Pokiaľ ide o príspevok od mesta Dubnica nad Váhom, ten je prideľovaný zväčša rodinám v sociálnej núdzi a treba si oň požiadať v súlade s VZN č. 3/2019  zo dňa 26. 6. 2019 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH MESTA A FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH MESTA. Jednorazové dávky môže mesto občanovi poskytnúť pri nasledovných udalostiach a v nasledovnej výške: 2.1. Na úhradu nákladov na nákup potravín, ošatenia, záujmovú činnosť dieťaťa občana a na vybavenie dieťaťa občana do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz do výšky 60 eur /na základe predloženého dokladu/ a iné výdavky rodiny a dieťaťa. 2.2. Na úhradu mimoriadnych výdavkov občana, resp. členov jeho domácnosti a tiež na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady do výšky 165 eur. 3. V prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédie do výšky 165 eur. Žiadosť o príspevok je súčasťou predmetného VZN tu: https://bit.ly/35egGv9. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne sociálnou a školskou komisiou. Podrobnejšie informácie nájdete napr. na tejto adrese: mesto/skolstvo/mame-doma-prvacika/?ftresult_menu=m%C3%A1me+doma+prv%C3%A1%C4%8Dika

S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 19.10.2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať aký je postup pri zámere o odkúpenie celistvého mesteho pozemku so zámerom o výstavbu radových garáži v DCA? Má mesto formulár žiadosti alebo si treba vypísať vlastnú a podať na podateľni? Aké prílohy k žiadosti treba? Stačí mat zámer so náčrtom situácie alebo už hotový projekt? Ďakujem, prajem pekný deň. (Vložené 12.10.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že žiadosť o odkúpenie mestského pozemku je potrebné adresovať mestu Dubnica nad Váhom. O žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, pričom k žiadosti stačí jednoduchý zámer s popisom. Zámer musí byť v súlade so schváleným územným plánom mesta. Vzhľadom na variabilitu žiadostí  je potrebné, aby si žiadateľ text aj s odôvodnením naformuloval sám, samostatný formulár na tento účel vytvorený nie je. Ďakujeme za porozumenie. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na kolegyňu Ing. Danku Dubačovú na e-mailovej adrese danka.dubacova@dubnica.eu alebo na telefónnom čísle 042/4455767. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 15.10.2020
Dobrý deň, chcem sa informovať o cyklotrase z Dubnice do Prejtej. Bude to cyklochodník, alebo cyklocesta. Bude sa budovať? V akom stave to je? Ďakujem. (Vložené 19.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že vedenie mesta Dubnica nad Váhom má eminentný záujem prepojiť centrum mesta s mestskou časťou Prejta formou bezpečnej segregovanej cyklotrasy. Hoci nenávratné finančné prostriedky na jej výstavbu už mesto malo v minulosti schválené, k jej realizácii napokon nedošlo. Ukázalo sa, že navrhnutá trasa nespĺňala potrebné bezpečnostné kritériá, a teda by ju dopravný inšpektorát nikdy nedovolil uviesť do prevádzky. Navrhlo sa preto nové trasovanie a po dohode so zúčastnenými stranami má samospráva v tomto čase pripravené všetky potrebné podklady na výstavbu cyklotrasy, rovnako sú majetkovo-právne vyrovnané takmer všetky pozemky, po ktorých by mala trasa viesť. Výstavba cyklotrasy by mala stáť necelý milión eur. Keďže z mestskej kasy je táto investícia nerealizovateľná, mesto sa opätovne uchádza o eurofondy. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 30.09.2020
Dobrý deň, chcela by som sa informovať o osadení lavičiek pri dome na ulici Partizánska 1285..Bývame tu od roku 1989 a doteraz sme nemali osadenú ani jednu lavičku. Všetky paneláky na Partizánskej majú osadené lavičky okrem nášho paneláku.Bolo by možné umiestniť tieto lavičky ešte tento rok k nášmu paneláku?Ďakujem za odpoveď. (Vložené 26.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že mesto zareagovalo na požiadavky okolitých bytových domov a lavičky im v ich blízkosti osadilo. Preto ak máte aj Vy ako spoločenstvo vlastníkov bytov záujem o osadenie lavičiek pred bytovým domov, prosíme Vás, aby ste túto tému prebrali na domovej schôdzi, pretože nie všetci majú záujem o osadenie lavičky napr. pod ich oknami. Ak dospejete ku všeobecnému konsenzu, že máte záujem o osadenie lavičiek, pošlite žiadosť spolu s potvrdzujúcim výstupom z domovej schôdze referátu životného prostredia na Mestský úrad v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 30.09.2020

Stránka