Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 

Stránka

Dobrý den prajem,prosila by som o informaciu na koho sa obratiť alebo kde presne podať žiadosť o mestský byt kedže som sama s 2 deťmi a v tejto situácii ked podnájom v Dca stojí 500e mesačne je to finančne velmi náročné.Dakujem (Vložené 11.01.2021)

Dobrý deň, so žiadosťou o pridelenie mestského bytu sa môžete obrátiť na správcu mestského majetku - spoločnosť DUMAT, konkrétne na jej riaditeľku Ivetu Jurisovú na niektorom z kontaktov nižšie. 

Telefón: 042/44 413 95
Mobilný telefón: +421 918 402 130
E-mail: iveta.jurisova@dubnica.eu

S pozdravom

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 13.01.2021
Dobrý deň! Chcem sa spýtať,či mesto neplánuje urobiť nový chodník na cintoríne.Už desaťročia je v takom katastrofálnom stave,že už by sa mal dať do poriadku.Monika (Vložené 10.12.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informvoať Vás, že jeden z chodníkov na starom cintoríne  mesto opravilo ešte na jeseň. V budúcom roku mesto plánuje opraviť chodník pred domom smútku. Zodpovední zamestnanci mesta opäť na jar vykonajú obhliadku a následne sa stanoví plán opráv. Ak ste mali na mysli konkrétny chodník, adresujte, prosím, svoju požiadavku e-mailom na adresu dana.mutalova@dubnica.eu. Ďakujeme za Váš záujem a porozumenie. S úctou

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku, 22.12.2020
Dobrý deň, prosím Vás o informáciu ako bude riešená doprava na ulici Gagarinova a Murgašova. Po vybudovaní podchodu pod želez. traťou sa na Gagarinovej enormne zvýšila prejazdnosť aj nákladných áut (do priemysel. časti spoloč. Kováč a pod.), ale aj osobných (pribudli obchody Koruna, prevádzky Váh a Koleno). Objazd popod kanál situácii veľmi nepomohol. Riešenie sa ponúka samo - jednosmerné ulice -, lebo súbežne s Gagarinovou ide opravená a nevyužitá Murgašova ulica. Aj sa to tak začalo riešiť, dokonca už boli osadené aj nejaké dopravné značky, no bývale vedenie mesta to z "nejakých" príčin stoplo. Bola podpisovaná petícia s vidinou rýchleho riešenia, no nič sa neudialo. Pribudlo áut aj cyklistov. Chodník je iba na jednej strane aj to iba po zubnú ambulanciu a prechádza cez parkovisko pred obchodmi, kde často vchádzajú a cúvajú aj nákladné vozidlá. Nečakajte na nejaké nešťastie v súvislosti s dopravnou nehodou ! Kto bude zodpovedný? (Vložené 27.11.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Ul. Gagarinova je obojsmerná miestna komunikácia so zákazom vjazdu nákladných motorových vozidiel. V danej veci bola mestu doručená petícia občanov za jej zjednosmernenie, no následne bola mestu  doručená petícia občanov proti jej zjednosmerneniu. V tejto súvislosti mesto pripravuje nový generel dopravy /aktuálny je z r. 2008/, v ktorom by mala byť zahrnutá aj celková zmena organizácie dopravy v tejto lokalite aj so zjednosmernením niektorých miestnych komunikácií, samozrejme, po schválení Okresným dopravným inšpektorátom. Ďakujeme za porozumenie. S úctou    

Bc. Miroslav Faltejsek, referát dopravy, 22.12.2020
Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či neplánujete protišmykovú úpravu na komunikácii z Učka do ZVS.Tá cesta v zime je hrozne šmykľavá a určite nie som sama čo tam spadli keď išli ráno do práce.Je to len krátky úsek cesty ktorý by každý ocenil kto ráno ide do práce.Ďakujem Ševčeková (Vložené 22.12.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že ak sa doteraz aplikovaná protišmyková úprava komunikácií osvedčí v nadchádzajúcom zimnom období, budeme ju postupne aplikovať aj na iné miesta v meste. Vo výhľade je aj zmieňovaný úsek. Aplikácia takéhoto povrchu je dosť nákladná, preto sa nanáša postupne a len na niektoré úseky. Ďakujeme za porozumenie. S úctou  

Bc. Miroslav Faltejsek, referát dopravy, 22.12.2020
Zdravim, parkovanie na podhaji?.. Cista katastrofa, kedy stym mienite nieci robit?? 1 byt = 1 miesto a nie jeden majitel =5 aut (Vložené 22.11.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že vedenie mesta si je vedomé komplikovanej situácie v súvislosti so statickou dopravou na sídlisku Pod hájom. Táto otázka si rovnako ako v mnohých iných mestách vyžaduje systémové  a odborné riešenie, najmä v tom prípade, ak sa chceme vyhnúť budovaniu nových parkovísk na úkor zelene a verejného priestranstva. V rozpočte na rok 2021 sú preto  naplánované financie na komplexnú štúdiu riešenia parkovania na Podháji. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 21.12.2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, prečo v Dubnici nie je zriadené mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie Covid-19. V spádovej oblasti ilavskej "nemocnice" sa nachádza jediné odberové miesto v Ilave, čo je na 60 tisíc obyvateľov v súčasnej situácii žalostne málo. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 19.12.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že o zriadení mobilného odberového miesta nerozhoduje samospráva, ale regionálny úrad verejného zdravotníctva, resp. vláda. Mobilné odberové miesta sú dnes zriadené minimálne v každom okresnom meste. S odberovým miestom je spojené nielen náročné finančné a personálne zabezpečenie, ale aj likvidácia nebezpečného odpadu či prevoz vzoriek. Ak by sme splnili všetky podmienky, až potom by sme mohli žiadať o jeho vytvorenie. Momentálne však prebieha komunikácia s kompetentnými inštitúciami o zriadení odberového miesta s PCR testami, opäť však riešime všetky požiadavky, a to od dostupnosti tohto miesta motorovým vozidlom (parkovanie) cez bezpečné čakanie v rade (rozostupy) až po bezpečnú likvidáciu odpadu a pod. Ak by k takémuto zriadeniu malo dôjsť, občanov budeme určite včas informovať. Ďakujeme Vám za porozumenie i záujem. S úctou

Jozef Martinka, odborný referent civilnej ochrany a obrany, 21.12.2020
Vážení,dovoluji si zdvořile požádat o informaci o p. Ferovi Ševčíkovi bytem Dubnica n.Váhom ,ul. B. Němcové č.134. S uvedeným jsem byl na vojenské z.službě v r.1961-63 v Praze a rád bych se sním spojil.Předem Vám děkuji za jakoukoliv odpověď. S úctou Miroslav Fabián ,Ortenovo n. 30, Praha 7 ,170 00 (Vložené 01.12.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku Vám bola zaslaná e-mailom z adresy hovorca@dubnica.eu. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 15.12.2020
Dobrý deň, chcela som sa opýtať, ak mám záujem o vyhradenie vlastného parkovacieho miesta pre osobné auto na mieste môjho trvalého bydliska, tak aký je postup pri žiadosti. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 11.12.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že žiadať o vyhradenie parkovacieho miesta môžu v súlade s VZN len tí obyvatelia mesta, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.  Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP možno vytvoriť na základe žiadosti s priloženým parkovacím preukazom osoby s ŤZP. Referát dopravy pri posudzovaní miest s ŤZP postupuje v zmysle platnej právnej úpravy, kde na  celkový počet vyznačených parkovacích miest vodorovným dopravným značením musí byť vyhradených 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko pre osoby s ŤZP s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na to, že neuvádzate adresu pobytu, ani konkrétnu lokalitu, referát dopravy nemá vedomosť, koľko je v danej lokalite vyznačených parkovacích miest vodorovným dopravným značením a ani počet miest pre osoby s ŤZP. Záverom upozorňujeme na skutočnosť, že miesta s ŤZP sa nevydávajú na konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla, ale na mieste s ŤZP môžu stáť motorové vozidlá s platným preukazom s ŤZP. 

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať napr. na týchto kontaktoch: telefón: +421424455743, mobilný telefón: +421 918 117 047; e-mail: miroslav.faltejsek@dubnica.eu.

 

S úctou    

Miroslav Faltejsek, referát dopravy, 15.12.2020
Dobrý deň p. Rezáková. Obraciam sa na Vás ako hovorkyňu mesta a TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Mestom sa nesie fáma, že už viac ľudí, zamestnancov TSM má ochorenie COV-19. Ako občan dbajúci svojho zdravia a zdravia svojich blížnych, nariadení a vyhlášok som znepokojený takouto, zatiaľ nepotvrdenou informáciou. Z toho dôvodu sa chcem informovať: 1. otázka - je to pravda? Potvrdíte, alebo vyvrátite túto skutočnosť? Ak je to pravda, automaticky vyvstáva 2. otázka - prečo sa mesto Dubnica nad Váhom, poťažmo jej organizácia TSM Dubnica nad Váhom neriadi pandemickým plánom so všetkými povinnosťami? Poprosím vás o naozaj stručnú (a uvážlivú) odpoveď (máme stav núdze a z toho plynúce drakonické tresty) na moje 2 otázky. Ďakujem a zostávam s pozdravom Juraj Zermegh (Vložené 14.12.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že medzi zamestnancami technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., sa už vyskytli prípady ochorenia COVID-19. Všetci pozitívne testovaní zamestnanci i tí, ktorí s nimi boli v kontakte, absolvujú, resp. absolvovali povinnú karanténu. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., postupujú v zmysle nariadení a usmernení regionálneho úradu verejného zdravotníctva, s ktorým situáciu aj konzultovali. Všetci zamestnanci sú navyše každých 5 dní pravidelne testovaní, po poslednom testovaní vyšli všetci negatívne. Ďakujeme za Váš záujem.

 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 15.12.2020
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, aký je postup, ak som zabudla do termínu zaplatiť druhu platbu za komunálny odpad? Ďakujem. (Vložené 12.11.2020)

Dobrý deň, druhú platbu miestneho poplatku za komunálne odpady bolo potrebné uhradiť do 31. 10. 2020. Odporúčame poplatok uhradiť čo najskôr, nakoľko v zmysle § 156 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca dane vyrubí úrok z omeškania. Ďakujeme za porozumenie.  S pozdravom a prianím príjemného dňa 

Eva Kuricová, odborný referent daní a poplatkov, 13.11.2020

Stránka