Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 

Stránka

Dobrý deň prosím vás bývam v podnájme na občianskom mám trvalý pobyt Dubnica nad Vahom na ktoré odberne miesto mám ísť v nedeľu a o koľkej asi v sobotu som v robote dakujem (Vložené 28.10.2020)

Dobrý deň, odporúčame Vám rešpektovať abecedný harmonogram, ktorý včas zverejníme. Vo Vašom prípade si, prosím, vyberte najbližšie odberné miesto k Vášmu bydlisku (podnájmu). Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 28.10.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy bude opravený chodník pri ceste pred vstupom do parku pri bývalom Jakubovom hostinci. Už niekoľko desaťročí je v dezolátnom stave. (Vložené 30.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že evidujeme stav chodníka, vedúceho  popri stredovom parčíku oproti kaštieľu a Parku J. B. Magina.  V tejto časti mesta Dubnica nad Váhom sa však pripravuje komplexná revitalizácia lokality ako celku. V súčasnosti by preto bolo neekonomické zasahovať do stavu tejto komunikácie. Projekt na revitalizáciu lokality je spracovaný a zaradený do plánu investícií. O termíne jeho realizácie budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Ing. Dana Mutalová, správa majetku mesta, 19.10.2020
Dobrý deň chcem sa opýtať ako je možné že v celom areáli ZŤS nesvieti ani jedna lampa a dokonca ani do závodu keď chodím do práce je to normálne? Lebo ja som to ešte v žiadnom inom meste nezažil akože tu keď človeka prepadne niekto tak nevidí nič mali by ste s tým niečo robiť Chodím do prace na nočné zmeny a bojím sa že má tu niaky bezdomovci alebo kdo môže prepadnúť a ani nebudem vedieť keď je tu taká tma že si ani pod nohy nevidím. (Vložené 30.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať vás, že osvetlenie v areáli ZŤS ani na prístupovej komunikácii k bývalému areálu ZŤS nie je súčasťou verejného osvetlenia a nie je napojené na sieť verejného osvetlenia v meste, preto nefunguje spolu s ostatným osvetlením v meste. Uvedené osvetlenie budoval a vlastníkom bol bývalý podnik ZŤS, ktorý zabezpečoval jeho prevádzku v rámci areálu aj pred areálom a slúžilo pre zamestnancov podniku.  Po skončení činnosti  podniku ZŤS, prevzal osvetlenie spolu s iným majetkom nástupca, ktorý však prevádzku osvetlenia neobnovil. Mesto nie je ani v minulosti nebolo vlastníkom tohto osvetlenia, preto nezabezpečuje jeho prevádzku. Spolu s obyvateľmi však môže mesto apelovať na majiteľa osvetlenia v tejto časti mesta. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku, 19.10.2020
Dobry deň prosim Vás ten prispevok na prvaka musí rodič požiadať?Ďakujem (Vložené 14.10.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľujem si Vás informovať, že pokiaľ ide o príspevok od štátu, ten je prideľovaný rodičom žiakov, ktorí nastúpili do prvého ročníka, automaticky, bez nutnosti podania si žiadosti. Pokiaľ ide o príspevok od mesta Dubnica nad Váhom, ten je prideľovaný zväčša rodinám v sociálnej núdzi a treba si oň požiadať v súlade s VZN č. 3/2019  zo dňa 26. 6. 2019 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH MESTA A FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH MESTA. Jednorazové dávky môže mesto občanovi poskytnúť pri nasledovných udalostiach a v nasledovnej výške: 2.1. Na úhradu nákladov na nákup potravín, ošatenia, záujmovú činnosť dieťaťa občana a na vybavenie dieťaťa občana do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz do výšky 60 eur /na základe predloženého dokladu/ a iné výdavky rodiny a dieťaťa. 2.2. Na úhradu mimoriadnych výdavkov občana, resp. členov jeho domácnosti a tiež na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady do výšky 165 eur. 3. V prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédie do výšky 165 eur. Žiadosť o príspevok je súčasťou predmetného VZN tu: https://bit.ly/35egGv9. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne sociálnou a školskou komisiou. Podrobnejšie informácie nájdete napr. na tejto adrese: mesto/skolstvo/mame-doma-prvacika/?ftresult_menu=m%C3%A1me+doma+prv%C3%A1%C4%8Dika

S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 19.10.2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať aký je postup pri zámere o odkúpenie celistvého mesteho pozemku so zámerom o výstavbu radových garáži v DCA? Má mesto formulár žiadosti alebo si treba vypísať vlastnú a podať na podateľni? Aké prílohy k žiadosti treba? Stačí mat zámer so náčrtom situácie alebo už hotový projekt? Ďakujem, prajem pekný deň. (Vložené 12.10.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že žiadosť o odkúpenie mestského pozemku je potrebné adresovať mestu Dubnica nad Váhom. O žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, pričom k žiadosti stačí jednoduchý zámer s popisom. Zámer musí byť v súlade so schváleným územným plánom mesta. Vzhľadom na variabilitu žiadostí  je potrebné, aby si žiadateľ text aj s odôvodnením naformuloval sám, samostatný formulár na tento účel vytvorený nie je. Ďakujeme za porozumenie. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na kolegyňu Ing. Danku Dubačovú na e-mailovej adrese danka.dubacova@dubnica.eu alebo na telefónnom čísle 042/4455767. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 15.10.2020
Dobrý deň, chcem sa informovať o cyklotrase z Dubnice do Prejtej. Bude to cyklochodník, alebo cyklocesta. Bude sa budovať? V akom stave to je? Ďakujem. (Vložené 19.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že vedenie mesta Dubnica nad Váhom má eminentný záujem prepojiť centrum mesta s mestskou časťou Prejta formou bezpečnej segregovanej cyklotrasy. Hoci nenávratné finančné prostriedky na jej výstavbu už mesto malo v minulosti schválené, k jej realizácii napokon nedošlo. Ukázalo sa, že navrhnutá trasa nespĺňala potrebné bezpečnostné kritériá, a teda by ju dopravný inšpektorát nikdy nedovolil uviesť do prevádzky. Navrhlo sa preto nové trasovanie a po dohode so zúčastnenými stranami má samospráva v tomto čase pripravené všetky potrebné podklady na výstavbu cyklotrasy, rovnako sú majetkovo-právne vyrovnané takmer všetky pozemky, po ktorých by mala trasa viesť. Výstavba cyklotrasy by mala stáť necelý milión eur. Keďže z mestskej kasy je táto investícia nerealizovateľná, mesto sa opätovne uchádza o eurofondy. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 30.09.2020
Dobrý deň, chcela by som sa informovať o osadení lavičiek pri dome na ulici Partizánska 1285..Bývame tu od roku 1989 a doteraz sme nemali osadenú ani jednu lavičku. Všetky paneláky na Partizánskej majú osadené lavičky okrem nášho paneláku.Bolo by možné umiestniť tieto lavičky ešte tento rok k nášmu paneláku?Ďakujem za odpoveď. (Vložené 26.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že mesto zareagovalo na požiadavky okolitých bytových domov a lavičky im v ich blízkosti osadilo. Preto ak máte aj Vy ako spoločenstvo vlastníkov bytov záujem o osadenie lavičiek pred bytovým domov, prosíme Vás, aby ste túto tému prebrali na domovej schôdzi, pretože nie všetci majú záujem o osadenie lavičky napr. pod ich oknami. Ak dospejete ku všeobecnému konsenzu, že máte záujem o osadenie lavičiek, pošlite žiadosť spolu s potvrdzujúcim výstupom z domovej schôdze referátu životného prostredia na Mestský úrad v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 30.09.2020
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom cestovania do práce do Žiliny. Od 17.9.2020 sa mení GVD železničnej. dopravy, ráno cestujem regionálnym rýchlikom s odchodom o 5.27 hod., od 17.9. pôjde o 5.39 hod. Z práce zo Žiliny cestujem domov osobným vlakom s odchodom o 14.41 hod. a s príchodom do Dubnice nad Váhom o 16.04 hod. Od 17.9.2020 uvedený osobný vlak pôjde zo Žiliny o 15.00 hod., ale bohužiaľ pôjde iba Púchov. Z uvedeného dôvodu sa pýtam, či nie vhodné otvoriť problematiku zastavovania regionálnych rýchlikov zo Žiliny v meste Dubnica nad Váhom / napríklad R s odchodom zo Žiliny o 14.20 hod./. Vôbec neviem ako budem cestovať domov z práce od 17.9.2020 a pri zmene GVD od decembra 2020 bude dochádzka ešte horšia. Ďakujem za odpoveď (Vložené 14.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Mrzí nás diskomfort, ktorým trpíte pri dochádzaní za prácou. Mesto Dubnica nad Váhom už viackrát apelovalo na Železnice Slovenskej republiky s podnetom, aby rýchliky zastavovali aj v našom meste, bohužiaľ, zatiaľ bezúspešne. Pokiaľ ide o zmenu v grafikone železničnej dopravy, tá nebýva konzultovaná so samosprávami, resp. s mestom Dubnica nad Váhom. Kompetentnými organizáciami aj naďalej v tomto smere, na ktoré treba apelovať, ostávajú Ministerstvo dopravy SR a Železnice Slovenskej republiky. Mesto sa aj naďalej bude všetkými možnými spôsobmi usilovať o zmenu v tejto oblasti. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 30.09.2020
Dobrý deň, chcem sa spýtať či na vonkajšiu fasádu budovy panelového domu je možnosť umiestnenia klimatizačnej jednotky a ak je , za akých podmienok. Ďakujem. (Vložené 25.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že osadenie klimatizačnej jednotky možno uskutočniť na základe ohlásenia stavebných úprav stavebnému úradu, pretože sa jedná o montáž technického zariadenia, ktoré bude zakotvené v obvodovej stene bytového domu. Ohlásenie treba podať v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Z. z. a jeho obsah je uvedený v § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pre uskutočnenie stavebných úprav potrebujete súhlas spoluvlastníkov bytového domu, ktorý je potrebné zrealizovať v zmysle § 14a Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Uskutočnenie stavebných úprav možno realizovať na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

V prípade, že budete mať viac otázok, neváhajte sa na mňa obrátiť, napr. e-mailom na adrese jan.olejnik@dubnica.eu.

S úctou 

Ján Olejník, odborný referent stavebného úradu, 30.09.2020
Dobrý deň. Chcela by som len vedieť,či je na území mesta povolený voľný pohyb psov?. Aj keď len malých plemien. Na to boli hádam vymyslené vodítka (Vložené 16.08.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že na území mesta je povolený voľný pohyb psov mimo lokalít, ktoré sú označené grafickou značkou "zákaz vodenia psov" alebo "voľný pohyb psa zakázaný". To platí napr. pre cintoríny, detské ihriská, školské areály či športoviská alebo mestský park - tu je pohyb so psom umožnený na vôdzke. Pokiaľ ide o vymedzenia ďalších priestranstiev, na ktorých by bol povolený pohyb so psom len na vôdzke, mesto sa o tento krok pokúšalo vo svojom všeobecne záväznom nariadení, avšak po proteste prokurátora bolo nútené od tohto kroku upustiť. Nie je totiž možné zavádzať prísnejšie obmedzenia, ako stanovuje zákon. Mimo vyššie uvedených lokalít je preto na území mesta možný voľný pohyb psa. Pripomíname, že za svoje domáce zviera zodpovedá plne jeho majiteľ. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 18.08.2020

Stránka