Obsah

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webovej stránky Mesta Dubnica nad Váhom,

teší nás, že ste zavítali na stránku mesta.

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, ktoré ste hľadali, ak máte otázky, pripomienky alebo námety, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, alebo neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť, poradíme Vám v sekcii Otázky a odpovede, ktorú sme zriadili na tento účel. Príslušné odborné útvary (oddelenia resp. referáty) mestského úradu odpovedia na vašu otázku.

V sekcii Otázky a odpovede nájdete zverejnené pravidelne sa opakujúce otázky.

Upozornenie: linky na iné webové stránky a vulgarizmy nebudú akceptované.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 

Stránka

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom cestovania do práce do Žiliny. Od 17.9.2020 sa mení GVD železničnej. dopravy, ráno cestujem regionálnym rýchlikom s odchodom o 5.27 hod., od 17.9. pôjde o 5.39 hod. Z práce zo Žiliny cestujem domov osobným vlakom s odchodom o 14.41 hod. a s príchodom do Dubnice nad Váhom o 16.04 hod. Od 17.9.2020 uvedený osobný vlak pôjde zo Žiliny o 15.00 hod., ale bohužiaľ pôjde iba Púchov. Z uvedeného dôvodu sa pýtam, či nie vhodné otvoriť problematiku zastavovania regionálnych rýchlikov zo Žiliny v meste Dubnica nad Váhom / napríklad R s odchodom zo Žiliny o 14.20 hod./. Vôbec neviem ako budem cestovať domov z práce od 17.9.2020 a pri zmene GVD od decembra 2020 bude dochádzka ešte horšia. Ďakujem za odpoveď (Vložené 14.09.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Mrzí nás diskomfort, ktorým trpíte pri dochádzaní za prácou. Mesto Dubnica nad Váhom už viackrát apelovalo na Železnice Slovenskej republiky s podnetom, aby rýchliky zastavovali aj v našom meste, bohužiaľ, zatiaľ bezúspešne. Pokiaľ ide o zmenu v grafikone železničnej dopravy, tá nebýva konzultovaná so samosprávami, resp. s mestom Dubnica nad Váhom. Kompetentnými organizáciami aj naďalej v tomto smere, na ktoré treba apelovať, ostávajú Ministerstvo dopravy SR a Železnice Slovenskej republiky. Mesto sa aj naďalej bude všetkými možnými spôsobmi usilovať o zmenu v tejto oblasti. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 30.09.2020
Dobrý deň, chcem sa spýtať či na vonkajšiu fasádu budovy panelového domu je možnosť umiestnenia klimatizačnej jednotky a ak je , za akých podmienok. Ďakujem. (Vložené 25.09.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že osadenie klimatizačnej jednotky možno uskutočniť na základe ohlásenia stavebných úprav stavebnému úradu, pretože sa jedná o montáž technického zariadenia, ktoré bude zakotvené v obvodovej stene bytového domu. Ohlásenie treba podať v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Z. z. a jeho obsah je uvedený v § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pre uskutočnenie stavebných úprav potrebujete súhlas spoluvlastníkov bytového domu, ktorý je potrebné zrealizovať v zmysle § 14a Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Uskutočnenie stavebných úprav možno realizovať na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

V prípade, že budete mať viac otázok, neváhajte sa na mňa obrátiť, napr. e-mailom na adrese jan.olejnik@dubnica.eu.

S úctou 

Ján Olejník, odborný referent stavebného úradu, 30.09.2020
Dobrý deň. Chcela by som len vedieť,či je na území mesta povolený voľný pohyb psov?. Aj keď len malých plemien. Na to boli hádam vymyslené vodítka (Vložené 16.08.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že na území mesta je povolený voľný pohyb psov mimo lokalít, ktoré sú označené grafickou značkou "zákaz vodenia psov" alebo "voľný pohyb psa zakázaný". To platí napr. pre cintoríny, detské ihriská, školské areály či športoviská alebo mestský park - tu je pohyb so psom umožnený na vôdzke. Pokiaľ ide o vymedzenia ďalších priestranstiev, na ktorých by bol povolený pohyb so psom len na vôdzke, mesto sa o tento krok pokúšalo vo svojom všeobecne záväznom nariadení, avšak po proteste prokurátora bolo nútené od tohto kroku upustiť. Nie je totiž možné zavádzať prísnejšie obmedzenia, ako stanovuje zákon. Mimo vyššie uvedených lokalít je preto na území mesta možný voľný pohyb psa. Pripomíname, že za svoje domáce zviera zodpovedá plne jeho majiteľ. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 18.08.2020
Dobry den, ako je mozne, ze vo stvrtok rano niekto poškodí plynove potrubie na nejakej neznamej ulici za traťou, a v sobotu vecer stale nieje spustena dodavka plynu na centrum 2 1469 ? To si robite srandu ? uz 3 dni nevarime, nemame teplu vodu, navyse ten nocny smrad zo ZVS (neda sa vetrat) ! Lutujem ten den ,ked som sa rozhodol byvat v dubnici. S pozdravom a prianim pekneho dna, (Vložené 15.08.2020)

Dovoľte nám informovať Vás, že investičná akcia, v rámci ktorej došlo k poškodeniu plynového potrubia, bola plne v gescii SPP - distribúcia, a. s. Keď sme sa ako mesto dozvedeli, že došlo k výbuchu, resp. požiaru a následne aj k odstávke plynu, okamžite sme obyvateľov mesta informovali o tejto skutočnosti prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov a informácie sme pravidelne aktualizovali podľa správ od SPP - distribúcia, a. s. Pripomíname, že nešlo o mestskú investičnú akciu a tiež, že obnova dodávky plynu je plne v kompetencii SPP - distribúcia, a. s. Mesto sa snažilo obyvateľov v čo najväčšej možnej miere o tejto skutočnosti informovať, viac v jeho možnostiach, bohužiaľ, nie je. Za dodávku plynu je plne zodpovedná SPP - distribúcia, a. s.  Najrýchlejšie riešenie je v prípade akýchkoľvek otázok alebo komplikácií obrátiť sa priamo na SPP - distribúcia, a. s., na havarijnú linku alebo niektorý z týchto kontaktov: poruchová linka 0850 111 727, zákaznícka linka 0850 269 269. Ďakujem za porozumenie.

S Vaším podnetom o zápachu, ktorý cítite sa, prosíme, obráťte na kompetentnú osobu s uvedením detailov o čase, kedy ste zápach cítili a akého bol charakteru na Janku Beniakovú na niektorom z týchto kontaktov: telefón: +421424455763, mobilný telefón: +421 918 117 049, e-mail: janka.beniakova@dubnica.eu

S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 17.08.2020
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, prečo ako bytovka platíme za čistenie odpad.jamy pred našim obytným domom (Sládkovičova 532/19 - oproti DTI ) a nie malé sumy. Parkovací priestor , ani cesta nám nepatria, tak neviem prečo ten kanál ano. Platíme si vodné, stočné, za daždovú vodu, ale za opravu , resp. čistenie kanála ????Ďakujem za odpoved (Vložené 23.07.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Prípojka na verejnú kanalizáciu patrí k domu a je vlastníctvom domu, aj keď sa nachádza na verejnom priestranstve. Zabezpečenie údržby je preto štandardne vecou vlastníka. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky alebo by ste chceli vec podrobnejšie prekonzultovať, prosím, obráťte sa e-mailom alebo telefonicky na pani Danu Mutalovú, ktorá je odbornou referentkou správy majetku mesta. Kontakty: tel: +421 42 4455 720, +421 918 117 052 a e-mail: dana.mutalova@dubnica-eu.

Ďakujeme za porozumenie. S úctou

  

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 13.08.2020
Dobry den. Chcel by som sa spytat ze ci sa da v Dubnici vybavit prispevok pre prvacika. Niektore samospravy maju mozny takyto benefit tak len otazka ci sa da, ak nahodou ano tak akym sposobom sa da poziadat resp. Ci su tam aj nejake podmienky. Dakujem (Vložené 07.08.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Radi by sme Vás informovali, že poslanci 25. 6.2019 schválili novelu zákona o prídavku na dieťa. Na základe toho pri príležitosti nástupu dieťaťa do školy dostávajú rodičia príspevok 100 eur. Ide o jednorazový príspevok od štátu, o ktorý netreba žiadať. Je vyplácaný automaticky, o túto sumu sa v podstate zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september. Príspevok sa vypláca rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa spolu s prídavkom v mesiaci október. 

Aj samospráva môže poskytnúť pomoc rodičom v podobe jednorazového príspevku, teda aj mesto Dubnica nad Váhom môže  poskytnúť vo svojej pôsobnosti sociálne služby - jednorazový príspevok občanovi.Občan však musí splniť podmienky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 3/2019 z 26.06.2019 o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta. Jednorazové dávky môže mesto občanovi poskytnúť pri nasledovných udalostiach a v nasledovnej výške:

  1. Na úhradu nákladov na nákup potravín, ošatenia, záujmovú činnosť dieťaťa občana a na vybavenie dieťaťa občana do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz do výšky 60 eur /na základe predloženého dokladu/ a iné výdavky rodiny a dieťaťa.
  2. Na úhradu mimoriadnych výdavkov občana, resp. členov jeho domácnosti a tiež na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady do výšky 165 eur.

O príspevok od samosprávy je potrebné si požiadať. Informujte sa na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, na oddelení školstva a oddelení sociálnych vecí, čo musíte urobiť pre jeho získanie. VZN č. 3/2019 z 26. 6. 2020 nájdete zverejnené v prípade záujmu na tejto adrese: https://bit.ly/3ivsi1Y 

S úctou

Mgr. Mária Balážová, školský úrad, 13.08.2020
Dobrý deň, zaujímalo by nás, prečo nefungujú semafory pri Tescu v niektoré pracovné dni? Po 14.00 hodine je niekedy veľmi problematické dostať sa na hlavnú cestu smer Trenčín. Ďakujem pekne za odpoveď. (Vložené 03.08.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Dovoľte nám informovať Vás, že semafor nachádzajúci sa pri OC STOP SHOP vykazuje v posledných týždňoch technické nedostatky. Mesto preto pripravuje jeho komplexnú renováciu. Semafor zamestnanci mesta denne kontrolujú a robia všetko pre to, aby ho udržali v prevádzke, čiastkovú opravu semaforu však kompetentní zamestnanci v tomto prípade vyhodnotili ako neefektívnu a nehospodárnu možnosť, keďže by zrejme nebola dlhodobým riešením a mestskú pokladnicu by v porovnaní s komplexnou rekonštrukciou stála nezanedbateľnú sumu. Mesto sa preto rozhodlo pre komplexnú rekonštrukciu semaforu s využitím moderných smart technológií. Situáciou sa samospráva aktívne zaoberá, chce však priniesť efektívne i hospodárne riešenie, zákonné postupy a lehoty tak však neumožňujú urobiť okamžite. Ďakujeme preto všetkým veľmi pekne za porozumenie a toleranciu. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 10.08.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v budúcnosti či už v blízkej alebo ďalekej plánuje mesto zriadiť niečo ako "psí park". Myslím si, že miesto na to by sa dalo nájsť.V Dubnici sa nachádza dosť veľa psíčkarov. Hlavne tí, čo bývajú v bytovke, by ocenili takýto výbeh pre svojich maznákov, kde by ich mohli vypustiť bez obáv že by im mohli niekde zabehnúť alebo že by ich mnohlo zraziť auto, tak isto by sme sa týmto mohli vyhnúť aj konfliktom medzi psíčkarmi a ostatnými obyvateľmi mesta. Ďakuje za odpoveď. (Vložené 08.08.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s Vaším podnetom. Mesto uvažuje aj nad vytvorením podobného priestranstva, aké spomínate, kľúčové bude však nájsť na takýto účel vhodný pozemok a vyriešiť majetkovú otázku, ak nepôjde priamo o pozemok vo vlastníctve mesta. Vedenie samosprávy sa však v prvom rade snažilo o vybudovanie dostatočnej základnej infraštruktúry pre psičkárov, až následne bude postupne pristupovať k ďalším rozvojovým projektom. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta, 10.08.2020
Dobrý deň, prosím Vás, pýtam sa ohľadom polopodzemných kontajnerových stojísk. Ak sa náhodou niekomu stane, že mu omylom padne niečo do takéhoto kontajnera /napr, kľúče alebo aj hocičo iné/, je možné sa k tomu ešte nejakým spôsobom dostať? Ďakujem za odpoveď. (Vložené 10.07.2020)

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. V tomto prípade bude nutné kontaktovať technické skužby mesta TSM Dubnica nad Váhom, ktoré budú zabezpečovať vývoz týchto nádov, aby posúdili naplnenosť kontajnera a možnosť spadnutý objekt prinavrátiť majiteľovi. Ďakujeme za porozumenie. S úctou 

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 22.07.2020
Dobrý deň, ak máte k dispozícii informácie o rozmiestnení bielych kontajnerov na textil, prosím o informáciu, kam bol po presune stojiska pre kontajnery presunutý kontajner z lokality Centrum II "Dubničanka", resp kde by som našiel najbližšie umiestnený kontajner ku tejto lokalite, prípadne na koho sa obrátiť pre informáciu. Ďakujem. (Vložené 18.07.2020)

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že kontajnery určené na obnosené šatstvo mali v meste rozmiestnené dvaja dodávatelia, jeden z nich však vypovedal zmluvu a zberné nádoby na textil z mesta postupne stiahol. Aktuálne sa v Dubnici nachádza 26 takýchto nádob, no mesto v súčasnosti komunikuje s druhým dodávateľom, ktorý do pôvodných lokalít, kde nádoby chýbajú, postupne kontajnery doplní. Do toho času môžete použité šatstvo napríklad bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do ktorejkoľvek takejto nádoby v meste, najbližšie k Vami uvedenej lokalite sa zberná nádoba nachádza na adrese Centrum II 96, Centrum II 90 a Centrum II 94/59. V prípade záujmu môžete ešte použiteľné šatstvo odovzdať aj v Sociálnom šatníku, ktorý sa nachádza v dome kultúry. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia, 22.07.2020

Stránka