Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.06.2021

ZMLUVA o organizovaní a zabezpečení podujatia, umeleckého vystúpenia

114/2021

5 000,00 EUR

MDMG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.06.2021

Zmluva o dielo

113/2021/OddVÚP

31 585,80 EUR

Qlines s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

93/2021/RSM

Neuvedené

Fantasia s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

155/2021/RSM

30 092,40 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

89/2021

Neuvedené

CRYST AL REAL, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Zmluva o dielo

194/2020/OddVUP

202 519,20 EUR

2brothers s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

ZMLUVA O DIELO

98/2021

550,00 EUR

Jozef Kurinec

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

ZMLUVA O DIELO

99/2021

100,00 EUR

Mgr. art. Ľubomír Mikle

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

ZMLUVA O DIELO

97/2021

350,00 EUR

Ján Frančák

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

96/2021

150,00 EUR

Barbora Rácová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

94/2021

100,00 EUR

Mgr. art. Dionýz Troskó

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

102/2021

400,00 EUR

Mgr. art. Martin Ščepka

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

103/2021

250,00 EUR

Michal Šuda

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

104/2021

300,00 EUR

Andrea Ďurčová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

101/2021

800,00 EUR

Mgr. art. Martin Navrátil

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO

107/2021

100,00 EUR

Mgr. art. František Bohunický

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

109/2021

250,00 EUR

Mgr. Sabina Jankovičová ArtD.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

90/2021

300,00 EUR

Jaroslav Vyhnička

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2021

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA

115/2021

4 300,00 EUR

GALGAN MUSIC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-317

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

106/2021

Neuvedené

Ľubomír Zábojník, Erika Kapušová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

92/2021

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

91/2021

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu

105/2021/RSM

7 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2021

Dodatok č. 1

46/2021/D1/2021

619 473,89 EUR

SPORT Construction a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: