Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.06.2021

Nájomná zmluva

123/2021/RSM

40,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2021

Poistka - potvrdenie o uzavretí poistenia

144/2021/RSM

1 379,20 EUR

Collonade Insurance S.A.,

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 135/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

135/2021/OddE

100 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 132/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

132/2021/OddE

8 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2021

Zmluva č. 127/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2021/OddE

6 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2021

Zmluva č. 126/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

126/2021/OddE

4 600,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2021

Zmluva o dielo

70/2021/OddVUP

48 600,00 EUR

de SIGNUM, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100116 do 2021/0100171

1 497,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100058 do 2021/0200115

1 578,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.06.2021

Zmluva č. 124/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

124/2021/OddE

20 000,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.06.2021

Zmluva č. 125/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

125/2021/OddE

80 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2021

Zmluva č. 128/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

128/2021/OddE

950,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2021

Zmluva č. 130/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

130/2021/OddE

700,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2021

Mandátna zmluva

120/2021/OddVÚP

5 100,00 EUR

Tomáš Pavlík s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2021

Zmluva o bežnom účte

xxx/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2021

Zmluva o dielo

129/2021

35 400,00 EUR

LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným

Mesto Dubnica nad Váhom

02.06.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

116/2021

50,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

02.06.2021

ZMLUVA o organizovaní a zabezpečení podujatia, umeleckého vystúpenia

114/2021

5 000,00 EUR

MDMG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.06.2021

Zmluva o dielo

113/2021/OddVÚP

31 585,80 EUR

Qlines s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

93/2021/RSM

Neuvedené

Fantasia s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

155/2021/RSM

30 092,40 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

89/2021

Neuvedené

CRYST AL REAL, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

Zmluva o dielo

194/2020/OddVUP

202 519,20 EUR

2brothers s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

ZMLUVA O DIELO

98/2021

550,00 EUR

Jozef Kurinec

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2021

ZMLUVA O DIELO

99/2021

100,00 EUR

Mgr. art. Ľubomír Mikle

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: