Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2017

Nájomná zmluva

370/2017/RSM

263 000,00 CZK / mesiac

ROLMONT s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

03.11.2017

Zmluva o dielo

365/2017/RSM

299 888,40 EUR

Športfinal s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

31.10.2017

Zmluva o dielo

341/2017/RSM

2 500,00 EUR

ČUHAs.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

KÚPNA ZMLUVA

340/2017

408,96 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

335/2017

1 470,00 EUR

SG lnžiniering s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

317/2017

Neuvedené

Michal Vašek rod. Vašek - PROFICOM

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

316/2017

Neuvedené

Michal Vašek rod. Vašek - PROFICOM

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

DODATOK Č. 4 k zmluve č. 2/2004

110/2009/D4 2017

3 898,62 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

301/2017

396,48 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

344/2017

792,64 EUR

Ján Beňo, Ing. Miroslava Beňová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

355/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

352/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

346/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

353/2017

100,00 EUR

Pavol Štefčík

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

354/2017

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

362/2017/RSM

11 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.10.2017

DOHODA číslo 2017/13/051/069

359/2017/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.10.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

358/2017/RSM

500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

356/2017/RSM

500,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

19.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

337/2017/RSM

500,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

348/2017/RSM

110,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Považská Bystrica

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.10.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA

318/2017/RSM

50,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o prevode v lastníctva pozemku

332/2017

12,27 EUR

Vlasta Digaňová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

333/2017

12,19 EUR

Viera Kunová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

336/2017/RSM

1 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: