Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.10.2018

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

294/2018/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

293/2018/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

292/2018/RSM

50,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

291/2018/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2018

Zmluva o dielo

269/2018

57 500,39 EUR

Ing. Miroslav Flasar

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

259/2018

3 250,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

288/2018

200,00 EUR

Ing. Ivan Jurík, PhD.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

253/2018

350,00 EUR

Andrej Burian

Mesto Dubnica nad Váhom

24.09.2018

Zmluva č. 287 /2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

287/2018/RSM

15 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.09.2018

Kúpna zmluva

274/2018

116,39 EUR

Miroslav Štepán, Veronika Štepánová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.09.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

261/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.09.2018

Zmluva č. 279/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

279/2018/RSM

700,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.09.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

268/2018

400,00 EUR

Mgr. Jozef Voríšek

Mesto Dubnica nad Váhom

14.09.2018

Zmluva o dielo

275/2018

84 430,22 EUR

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.09.2018

Zmluva o dielo

272/2018

27 456,00 EUR

ErasData-Pro s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.09.2018

Dodatok do poistnej zmluvy č: 23-1562.616-1

290/2011/D6 2018

2 509,46 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.09.2018

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

258/2018

10,62 EUR

Michal Gerhát, Ing. Michaela Gerhátová

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

267/2018

100,00 EUR

Mgr. Iveta Mutalová

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

221/2018

1 000,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

266/2018

100,00 EUR

Matej Ondrušík

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2018

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

271/2018/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2018

Darovacia zmluva

203/2018/RSM

260 771,15 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Zmluva 270/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

270/2018/RSM

20 000,00 EUR

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Kúpna zmluva

247/2018

130 500,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

168/2018/RSM/D1

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: