Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2019

Kúpna zmluva

194/2019

32,55 EUR

Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

190/2019

50,00 EUR

Monika Kňažeková

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2019

ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ

174/2019

3 100,00 EUR

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2019

Kúpna zmluva

182/2019

102,37 EUR

Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

218/2019

6 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

217/2019

5 200,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

216/2019

16 200,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

215/2019

4 100,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

214/2019

1 400,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

213/2019

3 800,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

212/2019

8 100,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

211/2019

15 800,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

209/2019

10 800,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

207/2019

1 500,00 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/343

Neuvedené

Anna Horáková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/75

Neuvedené

Alena Jelínková

Mesto Dubnica nad Váhom

03.07.2019

Dohoda o vzájomnom vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich z Dohody o skončení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna

196/2019

121 440,00 EUR

SALUSS, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.07.2019

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna

195/2019

Neuvedené

SALUSS, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

169/2019

350,00 EUR

Andrej Burian

Mesto Dubnica nad Váhom

27.06.2019

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

114/2019

10,60 EUR

Jaroslav Ovčačík, Denisa Ovčačíková

Mesto Dubnica nad Váhom

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

191/2019

30 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

26.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

189/2019

100,00 EUR

Michaela Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

26.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

193/2019

80,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

26.06.2019

Zmluva č. 147/2019/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 5 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

147/2019/Od.E

1 000,00 EUR

Klub KARATE Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2019

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

162/2019

239,00 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: