Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

73/2018/RSM

2 000,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

52/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

54/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

53/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

ZMLUVA o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny

67/2018

Neuvedené

multifunkcia s.r.o.,

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

65/2018

120,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubaník

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2018

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

71/2018/RSM

Neuvedené

Bc. Zuzana Kapušová

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2018

Workout ihrisko

81/2018/Odd.ŽP

173 883,58 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180406

2018/0100023 - 2018/0100047

568,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2018

Zmluva o dielo - dodatok

91/2010/D1/2018

29 400,00 EUR

PIO Keramoprojekt a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2018

Zmluva o dielo - dodatok

57/2010/D1/2018

6 000,00 EUR

PIO Keramoprojekt a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.04.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve č.74/2013 zo dňa 23. 04. 2013

74/2013/D2/2018

Neuvedené

KOLMAN, s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

56/2018

Neuvedené

Michal Vašek rod. Vašek - PROFICOM

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

59/2018

Neuvedené

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

46/2018

1 030,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

ZMLU VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018

62/2018

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

55/2018

60,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

51/2018

350,00 EUR

Matej Červenka

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

64/2018/RSM

500,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

63/2018/RSM

500,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

44/2018/RSM

4 550,00 EUR

Ing. Sylvia Augustínová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

45/2018/RSM

2 100,00 EUR

Ing. Sylvia Augustínová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2018

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

66/2018/RSM

168,06 EUR

Ján Juhás

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

60/2018/RSM

36,00 EUR

Dávid Šišovský

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

33/2018

470,00 EUR

Mgr. art. Adrián Malovaník

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: