Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.04.2023

Hromadná licenčná zmluva

93/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

13.04.2023

O poskytovaní služieb

102/2023/VO

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.04.2023

O poskytovaní služieb

103/2023/VO

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2023

Kúpna zmluva

63/2023/RSM

432,41 EUR

Jaroslav Kováč, Viera Kováčová a ďalších 25 kupujúcich ...

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2023

Zmluva o dielo

98/2023/OddVÚP

59 594,21 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2023

Príkazná zmluva

84/2023

330,00 EUR

Marko Popovski

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o bežnom účte

100/2023/OddE

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zneškodňovania, ......odpadov

68/2023/RŽP

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

42/2023/RŽP

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

110/2023/OddE

600,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Dodatok č. 1.1

318/2022/D1.1/2023

Neuvedené

Intersystem EU s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

89/2023

7 302,50 EUR

DARA ROLINS – výkonný umelec

Mesto Dubnica nad Váhom

04.04.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

88/2023/RSM

Neuvedené

Beáta Fabianová

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2023

Kúpna zmluva

71/2023/RSM

28 248,32 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2023

Kúpna zmluva č. 50/2022

1/2023/RSM

5 000,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2023

Príkazná zmluva

86/2023

130,00 EUR

Mgr. Martina Jánska

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

33/2023/RSM

Neuvedené

Tibor Majer a Margita Majerová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.03.2023

Nájomná zmluva

2023/0100018 do 2023/0300052

1 023,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.03.2023

Zmluva o vystúpení

85/2023

Neuvedené

Štefan Hruštinec

Mesto Dubnica nad Váhom

24.03.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

52/2023/RSM

Neuvedené

REKO ART s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.03.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

75/2023/RSM

Neuvedené

SI.DA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.03.2023

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

76/2023/RSM

22,28 EUR

Jozefína Lőrinczová, Ľuboš Senko a Ľuba Senková

Mesto Dubnica nad Váhom

23.03.2023

Rámcová dohoda

87/2023/OddVÚP

20 000,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

74/2023/RSM

Neuvedené

Peter Motešický, Jaroslava Motešická

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

78/2023/RSM

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: