Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2018

Príkazná zmluva

139/2018

50,00 EUR

Erika Fúsiková

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

137/2018

100,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

136/2018

250,00 EUR

Ing. Renáta Lacová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

135/2018

50,00 EUR

Peter Mišún

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

133/2018

60,00 EUR

PhDr. Zuzana Draková

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

132/2018

100,00 EUR

Jozef Tančibok

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

151/2018/RSM

21 165,00 EUR

International Visegrad Fund

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

131/2018

50,00 EUR

Klaudia Cárachová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.05.2018

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

129/2018

11,28 EUR

Vladimír Minárik, Eva Mináriková

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

142/2018

150,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2018

Zmluva o predmete technického zhodnotenia

145/2018

500 000,00 EUR

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

Zmluva o dielo

141/2018

9 836,76 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

123/2018

132,00 EUR

Alena Hálová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

122/2018

132,00 EUR

Emil Kačík

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

124/2018

132,00 EUR

Róbert Gálik

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

121/2018

132,00 EUR

Anna Mazánová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

125/2018

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

Zmluva o dielo č. 134/2018/RSM. uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

134/2018/RSM

29 987,33 EUR

Jaroslav Adamík

Mesto Dubnica nad Váhom

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

140/2018

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

138/2018

343 707,84 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

108/2018

185 727,31 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

107/2018

314 256,29 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

106/2018

400 373,93 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2018/RSM

500,00 EUR

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

DOHODA o úhrade pohľadávky podľa splátkového kalendára

119/2018/RSM

642,21 EUR

Nikoleta Hálová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: