Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.05.2020

Kúpna zmluva

153/2020

97 476,00 EUR

Unique Medical, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

105/2020

11,14 EUR

Róbert Pšenka, Tatiana Pšenková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100158 do 2020/0100182

668,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

146/2020/RSM

36,00 EUR

Roman Pavlík

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

121/2020

22,46 EUR

Peter Vozár, Anna Vozárová, Daniela Madzurová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

133/2020

20 368,26 EUR

Han-mont, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2020

Zmluva o dielo

135/2020

31 467,50 EUR

Qlines s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.04.2020

Zmluva o dielo

136/2020

12 428,20 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.04.2020

ZMLUVA O DIELO

76/2020

301 075,85 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

126/2020/RSM

2 067,03 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

137/2020/RSM

7 777,14 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

128/2020

193 462,89 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

122/2020

69 641,22 EUR

AGRO-NOVA SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

115/2020

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2020

Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb

130/2020/RSM

Neuvedené

ERANET, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100107 do 2020/0100157

1 457,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2020

Zmluva o dielo

129/2020

5 856,00 EUR

UAVIS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

124/2020/RSM

4 664,00 EUR

Grant Help Advisory s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

119/2020/OddVUP

4 734,00 EUR

ArchArt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

Zmluva o dielo

118/2020/OddVUP

3 850,00 EUR

Ing. arch. Martin Bútora

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2020

Zmluva o dielo

107/2020

59 808,80 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.04.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

120/2020/RSM

5 616,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.04.2020

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

79/2020

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II. 87

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2020

Zmluva o poskytovaní služby

60/2020/RSM

20 000,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

123/2020

34 703,10 EUR

TEMER GROUP s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: