Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.04.2023

Hromadná licenčná zmluva

130/2023/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

20.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

114/2023/OddE

1 000,00 EUR

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

20.04.2023

Príkazná zmluva

106/2023/OddK

75,00 EUR

Karina Zlatoš

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

117/2023/OddE

150,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

18.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

112/2023/OddE

2 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

18.04.2023

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 318/2022

318/2022/D2/2023

236 691,78 EUR

Intersystem EU s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/13/010/100

108/2023/Rpa

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

116/2023/OddE

500,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Európske poradenské centrum podnikateľa

14.04.2023

Zmluva o záruke

121/2023/OddE

11 308,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.04.2023

Zmluva o vystúpení

92/2023

7 500,00 EUR

Relax Production s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.04.2023

Hromadná licenčná zmluva

93/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

13.04.2023

O poskytovaní služieb

102/2023/VO

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.04.2023

O poskytovaní služieb

103/2023/VO

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2023

Kúpna zmluva

63/2023/RSM

432,41 EUR

Jaroslav Kováč, Viera Kováčová a ďalších 25 kupujúcich ...

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2023

Zmluva o dielo

98/2023/OddVÚP

59 594,21 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2023

Príkazná zmluva

84/2023

330,00 EUR

Marko Popovski

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o bežnom účte

100/2023/OddE

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zneškodňovania, ......odpadov

68/2023/RŽP

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

42/2023/RŽP

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

110/2023/OddE

600,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Dodatok č. 1.1

318/2022/D1.1/2023

Neuvedené

Intersystem EU s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2023

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

89/2023

7 302,50 EUR

DARA ROLINS – výkonný umelec

Mesto Dubnica nad Váhom

04.04.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

88/2023/RSM

Neuvedené

Beáta Fabianová

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2023

Kúpna zmluva

71/2023/RSM

28 248,32 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2023

Kúpna zmluva č. 50/2022

1/2023/RSM

5 000,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: