Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

18/2023/RSM

Neuvedené

IN DESIGN DUBNICA, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

ZMLUVA o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste

4/2023/RŽP

380 156,62 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 469/2022/OddVÚP

21 070,62 EUR

Čisté strechy, fasády, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

Postúpenie užívateľských práv

427/2022/RSM

Neuvedené

DCA TECH, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

27/2023/Rpa

Neuvedené

Stredná odborná škola dopravná

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2023

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

5/2022/RSM

22,28 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Marián a Alexandra Bednároví, Ján a Dagmar Váňoví

25.01.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

3/2023/RSM

Neuvedené

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2023

O poskytnutí dotácie

442/2022/RSV

10 711,20 EUR

Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2023

Zmluva o dielo

17/2023/OddVÚP

1 051 740,00 EUR

DIKRA s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

439/2022/RSM

90 Eur mesačne

DigiDay Czech s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.01.2023

Zmluva o nájme

11/2023/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

19.01.2023

Zmluva o nájme

7/2023/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2023

Kúpna zmluva

464/2022/RSM

98 087,32 EUR

Panoráma Dubnica, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2023

Zmluva o nájme

15/2023/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2023

Zmluva o nájme

13/2023/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2023

Zmluva o akceptácii platobných kariet

429/2022/OddE

8 EUR mesačne

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

6/2023/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

8/2023/RSM

100,00 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

9/2023/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

10/2023/RSM

100,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

12/2023/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Centrum I. 32

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

14/2023/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

Zmluva o nájme

16/2023/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2023

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

453/2022/RSM

podľa výkonu činnosti

Lenka Solíková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.01.2023

O vzájomnej spolupráci

422/2022/RSV

Neuvedené

Dr. OPTIK SK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: