Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

301/2021/RSM

Neuvedené

VISIBILITY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. c202109-07

298/2021/RSM

4 320,00 EUR štyritisíctristodvadsať

VISIBILITY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2021

Kúpna zmluva

277/2021/RSM

66 185,44 EUR

mmcité sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2021

Dodatok č. 1 K zmluve o vzájomnej spolupráci

Dodatok č.1

400,00 EUR štyristo eur

Mesto Nová Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2021

Zmluva o dielo

297/2021/RŽP

11 086,80 EUR

mmcité sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.10.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

272/2021/RSM

Neuvedené

Rudolf Živčic

Mesto Dubnica nad Váhom

26.10.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

276/2021/RSM

Neuvedené

Ing. Miroslav Vrba

Mesto Dubnica nad Váhom

25.10.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100272 do 2021/0100299

774,00 EUR sedemstosedemdesiatštyri eur

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.10.2021

Dodatok č. 2

30/2021/D2/2021

Neuvedené

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.10.2021

Zmluva o dielo

281/2021

22 000,00 EUR

MAP GEO DCA s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

248/2021

Neuvedené

Ľubomír Zábojník, Erika Kapušová

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

266/2021

Neuvedené

Michal Barták, Andrea Bartáková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.10.2021

Zmluva

291/2021/RSM

Neuvedené

Lindström, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

290/2021

60,00 EUR

Eva Koníčková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

287/2021

40,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

Zmluva o dielo

269/2021/RŽP

25 359,60 EUR

Slovensko kvitne, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

Dodatok č. 2

46/2021/D2/2021

638 859,62 EUR

SPORT Construction a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

271/2021

100,00 EUR

Oľga Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.10.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

282/2021

60,00 EUR

Bohumír Mojžiš

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2021

Zmluva o dielo

280/2021/OddVÚP

82 545,74 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2021

Zmluva o dielo

279/2021/OddVÚP

103 642,40 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2021

Zmluva č. 288/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

288/2021/OddE

510,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2021

Zmluva č. 289/2021/OddE o poskytnutí dotácie

289/2021/OddE

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Mestský športový club Olympic fitnes Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.10.2021

Dodatok č. 2

292/2020/D2/2021

212 704,63 EUR

USD Lučenec s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2021

POISTNÁ ZMLUVA

284/2021/RSM

35,72 EUR

UNIQA pojišťovna, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: