Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA

83/2021/RSM

325,62 EUR

PaB Gastro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.05.2021

Zmluva o dielo

87/2021

156 677,82 EUR

REDOX-ENEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.05.2021

Zmluva o dielo

86/2021

210 079,18 EUR

REDOX-ENEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.05.2021

Licenčná zmluva

57/2021/RSM

Neuvedené

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mesto Dubnica nad Váhom

05.05.2021

Zmluva o vykonaní deratizácie č. 80/2021/RSM

80/2021/RSM

3 700,00 EUR

Jaroslav Černý SAROČ

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2021

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

72/2021/RSM

Neuvedené

Fonet, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2021

ZMLUVA o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č. 81/2021/RŽP

81/2021/RŽP

576 320,06 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.05.2021

KÚPNA ZMLUVA

54/2021/RSM

300,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

55/2021/RŽP

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2021

POISTNÁ ZMLUVA Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

82/2021/RSM

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

28.04.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

73/2021/RŽP

4 900,00 EUR

Pro-ateliér RK, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2021

Licenčná zmluva

77/2021/OddVÚP

Neuvedené

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Mesto Dubnica nad Váhom

23.04.2021

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

71/2021/OddVÚP

10 888,00 EUR

Ing. Martin Svetlánsky

Mesto Dubnica nad Váhom

22.04.2021

Dodatok č. 8 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D8 2021

59,62 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.04.2021

Dodatok č. 21 k poistnej zmluve číslo: 80–12911183/6510176222

312/2007/D21 2021

183,51 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.04.2021

ZMLUVA o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

75/2021/RŽP

155 776,06 EUR

Pekná záhrada, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

62/2021/VO

5 961,60 EUR

ENMON APP s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

69/2021

Neuvedené

Michal Truchlík, Mária Truchlíková

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

61/2021

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

53/2021

Neuvedené

Ing. Jaroslav Strapko, Ing. Mária Strapková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2021

Dodatok č. 2/2021 k Nájomnej zmluve č. 322/2020/RSM

322/2020/D2/2021

360,00 EUR

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300011 do 2021/0100025

351,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

65/2021

5 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

07.04.2021

Dodatok č.4

357/2018/D4/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2021

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

51/2021/0ddE

5 520,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: