Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2020

Dodatok č. 15 k poistnej zmluve číslo: 80 - 12911183/6510176222

312/2007/D15 2019

16,87 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.01.2020

Zmluva o účinkovaní, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a spoločenských podujatí

2/2020/RSM

Neuvedené

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

466/2019/RSM

586,31 EUR

Martina Aldossary, Mudhi Aldossary

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

429/2019/RSM

586,31 EUR

Rudolf Strnad

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

428/2019/RSM

586,31 EUR

Vladimír Fait

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

427/2019/RSM

586,31 EUR

Miroslav Mego

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

426/2019/RSM

586,31 EUR

Ľubor Svedek, Erika Svedková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu

425/2019/RSM

586,31 EUR

Jaroslav Zemanovič

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

465/2019

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

07.01.2020

Kúpna zmluva

444/2019

5 441,40 EUR

eVector, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.01.2020

Kúpna zmluva

442/2019

15 660,00 EUR

CREDO, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

451/2019

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2019

Nájomná zmluva

449/2019

1,00 EUR

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

296/2019/D1/2019

84 150,82 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.12.2019

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110010673

441/2019/RSM

1 262,73 EUR

PREMIUM lnsurance Company Limited,

Mesto Dubnica nad Váhom

18.12.2019

Kúpna zmluva

445/2019

320 741,48 EUR

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

316/2019/D1/2019

Neuvedené

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2019

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

4192019

2 661,07 EUR

SEE RE Two s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

439/2019

25,00 EUR

Bc. Ľubomíra Zemková

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2019

Príkazná zmluva

436/2019

150,00 EUR

Lukáš Vavruš

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

435/2019

100,00 EUR

Ján Drgoň

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100273 do 2019/0100342

664,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

ZMLUVA O DIELO

412/2019/RSM

89 317,88 EUR

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2019

Zmluva o dielo

433/2019

11 417,15 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2019

MANDÁTNA ZMLUVA

413/2019

1 800,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: