Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2017

KÚPNA ZMLUVA

385/2017/RSM

1 600,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

389/2017/RSM

600,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

386/2017

50,00 EUR

Helena Uherková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2017

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

388/2017/RSM

Neuvedené

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

383/2017/RSM

1 000,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

382/2017/RSM

100,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

381/2017/RSM

500,00 EUR

BC Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

379/2017

20,00 EUR

Katarína Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2017

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

357/2017

832,70 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

Kúpna zmluva

384/2017/RSM

42 550,00 EUR

Auto-centrum, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

377/2017/RSM

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

376/2017/RSM

2 200,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

373/2017/RSM

1 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

375/2017

50,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

374/2017

170,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

372/2017

450,00 EUR

Miroslav Dorociak

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2017

ZMLUVA O SPOLUORGANIZOVANÍ UMELECKÉHO PROGRAMU

351/2017

Neuvedené

PLANÉTA ZÁŽITKOV, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

17.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

347/2017

Neuvedené

Jaroslav Púček, Jana Púčeková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Dodatok č. 5 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D5 2017

18,06 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 305 0002

218/2012/D3 2017

Neuvedené

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 34912017/RSM I uzatvorená podľa§ 663 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

349/2017/RSM

40,00 EUR

Spojená škola

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 35012017/RSM uzatvorená podľa § 663 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občíanskeho zákonníka v znení neskorších predpísov medzi zmluvnýmí stranami:

350/2017/RSM

40,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

363/2017/RSM

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2017

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20171115

2017/0100275 - 0200293

555,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2017

DODATOK Č.1 k zmluve o dielo č . 100/2017/RSM, zo dňa 28.3.2017

100/2017/D1 2017

Neuvedené

Jaroslav Adamík

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: