Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

262/2020

70,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

266/2020

400,00 EUR

Juraj Holoda

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

261/2020

250,00 EUR

Michaela Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2020

LICENČNÁ ZMLUVA

251/2020

112,15 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2020

Zmluva č. 270/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

270/2020/Od.E

250,00 EUR

Športový klub šachu Telovýchovnej jednoty Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2020

Dohoda

267/2020/OddŠ

Neuvedené

Mesto Nová Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

11.08.2020

Servisná a materiálová zmluva

248/2020/RSM

Neuvedené

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

260/2020

100,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

249/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2020

DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE

258/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

257/2020

200,00 EUR

Matej Ochodnický

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

Zmluva o dielo

245/2020/OddVÚP

33 148,57 EUR

BCP HOLDING, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

Zmluva o dielo

255/2020/OddVÚP

22 646,80 EUR

Doprastav, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

Zmluva č.214/2020/RŽP

214/2020/RŽP

59 074,32 EUR

Pekná záhrada, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

247/2020

22,76 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

Kúpna zmluva

236/2020

228,41 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

256/2020

50,00 EUR

Matej Barták

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

240/2020/RSM

36,00 EUR

Denis Gula

Mesto Dubnica nad Váhom

24.07.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

241/2020/RSM

36,00 EUR

Ondrej Kurinec

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2020

Dodatok č. 1

43/2019/RSM/D1/2020

115 215,08 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

23.07.2020

Dodatok č. 1

42/2019/RSM/D1/2020

126 177,42 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Dodatok č. 1

176/2020/OddVUP/D1/2020

32 156,71 EUR

GRAMES s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Zmluva o dielo

221/2020/OddVUP

10 371,11 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Dodatok č. 1

210/2020/OddVUP/D1/2020

44 754,00 EUR

RI - PEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2020

Zmluva č. 243/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

243/2020/Od.E

1 000,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: